CLEARWATER, FLORIDA 11. JULI 2015

NYT UNITED FOR MENNESKERETTIGHEDER-CENTER
SKAFFER DET GLOBALE INITIATIV EN NØDVENDIG
TILSTEDEVÆRELSE I TAMPA BAY, CLEARWATER-OMRÅDET

Programmet, der er sponsoreret af Scientology Kirken – og allerede verdens største ikke-statslige initiativ om menneskerettigheder – udvider sin internationale bevægelse til en region i Florida, der er plaget af menneskehandel.

En entusiastisk flok på tusinder af tilhørere var til stede lørdag den 11. juli for at komme med på den første rundvisning, da Scientology Kirken åbnede dørene til sit nye United for Menneskerettigheder-center i Clearwaters centrum. Centeret er engageret i at tage det, der allerede er det mest omfattende og mest fundamentale menneskerettighedsinitiativ på Jorden, og etablere et brohoved i en delstat, som står over for en krise med hensyn til menneskehandel.

Menneskerettighedstragedier i Florida er på i alt omkring 40.000 mennesker, der smugles gennem Florida hvert år, størstedelen til tvangsprostitution. Delstaten er det tredje travleste center for sex-menneskehandel i USA, hvor Tampa Bay-området er blandt de mest aktive.

David Miscavige, bestyrelsesformand for Religious Technology Center, sagde lørdag i sin indvielsestale, om det nye center: ”Det er sandt, at Clearwater er en badeby, og det sydlige Florida er et feriemål for titusindvis af mennesker. Men det er også en dunkel sandhed, at denne region ikke er immun over for overgreb mod menneskerettighederne – de samme overgreb som plager samfund over hele verden. Mens vi oplyser hele befolkninger globalt om rettighederne, som vi alle har krav på, er det på tide, at vi også gør det her – for at øge bevidstheden og dermed gøre menneskerettigheder til en kendsgerning for alle. Svaret er United for Menneskerettigheder og Unge for Menneskerettigheder, og er derfor deres nye hovedkvarter i Clearwater spydspids for det hele.”

Givet problemets enorme omfang er United for Menneskerettigheder, der er sponsoreret af kirken, i spidsen for undervisning og information om menneskerettigheder. Det er verdens største ikke-statslige oplysningskampagne om menneskerettigheder, som er aktiv i 192 lande og har indgået partnerskab med 1.500 grupper og organisationer. Dens formål: at øge bevidstheden om og implementering af Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og dens 30 artikler.

  • I Taiwan resulterede præsentationer om menneskerettigheder til 59.000 elever i 435 skoler i beviselige ændringer blandt eleverne, som førte til, at undervisningsministeren officielt udnævnte programmets leder til det nationale råd for undervisning i menneskerettigheder.
  • Principperne fra Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er nu stadfæstede i den mexicanske grundlov, hvor Unge for Menneskerettigheder har været en vigtig bidragyder til den landsdækkende kampagne, der førte til vedtagelsen.
  • Unge for Menneskerettigheders årlige topmøder hos De Forenede Nationer i New York og Genève har skabt unge forkæmpere, der nu står i spidsen for hundredvis af afdelinger i 60 lande.

Clearwaters nye center for United for Menneskerettigheder er beliggende på byens hovedstrøg, Fort Harrison Avenue, og fungerer som et hovedkvarter. Centeret udviser respekt for menneskerettighederne og et ubønhørligt engagement i at udbrede undervisning i menneskerettigheder over hele Tampa Bay-området.

Det nye center for United for Menneskerettigheder byder på et informationsområde helliget Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og organisationens prisbelønnede audiovisuelle materialer, som levendegør alle 30 artikler fra erklæringen gennem informationsvideoer og informations-dokumentarer.

Desuden huser centeret et seminarlokale til workshops og foredrag samt administrative faciliteter, så frivillige og samfundsgrupper kan samarbejde om lokale initiativer omkring menneskerettigheder.

Undervisere kan også få eksemplarer af Gør menneskerettighederne levende-uddannelsespakken til high school- og college-niveau, og Unge for Menneskerettigheder-undervisningspakken til folkeskoler og gymnasieelever.

United for Menneskerettigheder er et centralt element i et nyt kompleks bestående af seks separate bygninger dedikeret til kirke-sponsorerede programmer, der tjener Clearwater-området – et livfuldt symbol for samarbejde i lokalsamfundet.

United for Menneskerettigheder og dens programmer er baserede på principperne udtrykt af Scientologys grundlægger, L. Ron Hubbard, som i 1969 lagde mærke til, at ”Det er af afgørende betydning, at alle tænkende mennesker tilskynder deres regeringer til gennemgribende reformer på menneskerettighedsområdet”.

I næsten 50 år har scientologer arbejdet for at overvinde alle mulige forhindringer i forsvaret for disse umistelige rettigheder. Kirken sponsorerer en af verdens største kampagner for undervisning i menneskerettigheder og offentlig information under banneret United for Menneskerettigheder.

Faktisk bidrog Scientology Kirken til at uddanne mere end 50.000 mennesker om deres menneskerettigheder i Clearwater- og Tampa-områderne alene i løbet af det sidste år. United for Menneskerettigheder Clearwater arbejder hele tiden med omkring 60 borgerrettigheds- og menneskerettighedsgrupper for at opnå det mål.


Find ud af mere om United for Menneskerettigheder (UHR), og hvad Scientology Kirken gør for at støtte global bevidsthed om menneskerettigheder.

Se denne video 

Dette nye center for United for Menneskerettigheder er en af seks nye faciliteter, hver dedikeret til at hjælpe med presserende problemer, der påvirker Clearwater og Greater Tampa Bay-området:

  • Det nye hjem i centrum for kirkens Frivillige Hjælpere, som er del af en global bevægelse, der er aktiv i 120 lande – verdens største uafhængige nødhjælpsgruppe. Scientologer arbejder frivilligt over 200.000 timer om året alene i Tampa Bay-området, og de følger mottoet for de Frivillige Hjælpere, som er, at uanset udfordringen ”Der kan gøres noget ved det”.
  • Et museum og hovedkontor for Citizens Commission on Human Rights (Medborgernes Menneskerettighedskommission – MMK), som er en almennyttig vagthund for psykisk sundhed, der har bidraget siden 1969 til at få vedtaget over 181 love og lovregler, som beskytter enkeltpersoner mod misbrug eller psykiatriske tvangsbehandlinger. Dens informationscenter i Clearwater inkluderer museet Psykiatri: Skade og død.
  • Det nye lokale center for Stiftelsen for en Stoffri Verden, hvis internationale Sandheden om stoffer-program har nået 260 millioner mennesker på verdensplan. Programmet koncentrerer sig om at udrydde stofmisbrug og oplyse unge mennesker om stoffer.
  • En bygning er viet til Vejen til lykke, den ikke-religiøse moralkodeks skrevet af L. Ron Hubbard. De 21 leveregler i dette hæfte er udgivet på 112 sprog, og de har bragt ro til samfund, som var splittede af uroligheder, bragt fred til områder, der var ødelagt af interne stridigheder, og bragt selvrespekt til millioner af mennesker. Det nye Clearwater-kontor vil tilbyde det moralske kompas til lokalt behov.
  • Criminon Floridas hovedkvarter står her som et udgangspunkt til udførelse af sin mission med at henvende sig til årsagerne til kriminalitet og til at genoprette lovovertræderes selvrespekt gennem effektive programmer til opbygning af karakter.