CLEARWATER, FLORIDA 11. JULI 2015

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
(MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION – MMK) UDVIDER DERES AKTIVITETER FOR AT AFSLØRE OG
HÅNDTERE PSYKIATRISK MISHANDLING I CLEARWATER,
TAMPA BAY VIA NYT CENTER

Som en ledende fortaler for afsløring af sundhedssystemets rædsler styrker CCHR sin tilstedeværelse i Florida med en bygning, der indeholder et Psykiatri: Skade og død-museum og et målrettet fokus på psykiatrisk mishandling både lokalt og over hele verden.

Til det entusiastiske bifald fra tusinder af scientologer og deres gæster klippede Scientology Kirken snoren over til et nyt center for Citizens Commission on Human Rights (CCHR) Florida i Clearwaters centrum lørdag den 11. juli. Centeret er dedikeret til at fremme det internationalt anerkendte arbejde som en kirke-sponsoreret gruppe af vagthunde, der utrætteligt har kæmpet for ofre for mishandling i det psykiske sundhedssystem siden sin begyndelse i 1969.

CCHR (MMK)’s mål er beskyttelse af offentligheden fra griske psykiatriske praksisser: afsløring af medicinering af aktivt militærpersonale og veteraner; at rubricere og medicinere børn med påståede ”forstyrrelser”; og den snigende kultur med nutidens markedsføring af psykiatrisk medicin, som er baseret på pseudo-videnskaben i nutidens psykiatri og indført på bekostning af menneskeliv.

CCHR (MMK) arbejder sammen med FN’s komité for børns rettigheder og FN’s komité imod tortur for at gennemføre undersøgelser af psykiatrisk mishandling af børn i 10 lande.

CCHR (MMK)’s vedholdende anstrengelser har ført til vedtagelsen af 181 love internationalt, fra hindring af psykisk sundhedsscreening og psykiatrisk medicinering af børn, til at kæmpe for patienters rettigheder på psykiatriske hospitaler og at kræve medicinregulerende styrelser for at beskytte offentligheden imod farlige psykofarmaka.

Kommissionen har mere end 250 lokalafdelinger i 30 lande, som arbejder flittigt sammen med ligesindede grupper, whistleblowere og frivillige for at udrydde psykiatrisk mishandling en gang for alle.

  • I Australien, hvor CCHR (MMK) opnåede at få et forbud imod den barbariske praksis med ”deep-sleep”, hvor patienter fik en medicin-cocktail og blev givet elektrochok uden deres vidende. I Italien førte CCHR’s aktioner til handling fra myndighederne og lukning af psykiatriske hospitaler, og patienterne blev henvist til korrekt pleje.
  • Når det kommer til det punkt, hvor penge er vigtigere end pleje af patienterne, har CCHR afdækket et milliard-bedrageri indenfor den største kæde af private psykisk sundhedsfaciliteter i USA, hvor 600 forbundsagenter foretog razziaer på faciliteter i 20 stater. Disse resulterede i dusinvis af retssager, millioner i bøder, og hele kæden blev lukket ned.
  • CCHR har også arbejdet med amerikanske myndigheder for at få FDA ”black box”-advarsler placeret på farlige psykiatriske stoffer. Dette er et afgørende skridt mod at få et skadeligt stof trukket ud af markedet.

Det nye CCHR-center nær Scientologys Flag-bygning i Clearwaters centrum er et vigtigt element i et kompleks på seks bygninger, som er viede til kirke-sponsorerede programmer, der tjener Clearwater-området – et levende symbol på samarbejde med lokalsamfundet.

CCHR Florida har allerede bevist sin rolle som værende en vigtig spiller i statens kamp mod psykiatrisk mishandling. Efter opdagelsen af, at 55 procent af plejebørnene i Florida er blevet ordineret kraftigt sindsændrende psykiatriske stoffer, dokumenterede kommissionen misbruget overfor sundhedsmyndighederne, hvilket førte til en 75 procents reduktion af udskrivning af recepter til børn under seks.

Desuden har CCHR Florida gennem samarbejdet med lovgivere i Florida hjulpet med til at få en lov vedtaget, som forbyder, at folkeskoler involveres i psykiatrisk medicinering af børn.

CCHR Florida førte også anklagen, som fik “Teen Screen” forbudt fra Pinellas Countys skoler i 2005.

Med dette nye CCHR Florida-center har Clearwater nu desuden sit eget Psykiatri: Skade og død-museum. Museet præsenterer den usminkede historie om psykiatri i fjorten audiovisuelle udstillinger, som hver især afslører et andet aspekt af psykiatriens misbrug og overtrædelser af menneskerettigheder.

Udstillingerne er baserede på langt mere end bare en række af displays, nemlig med en dokumentarfilm i fuld længde der præsenterer psykiatriens komplette historie og afslører dens pseudo-videnskabelige oprindelse og de chokerende overtrædelser af menneskerettighederne, som førte til oprettelsen af CCHR.

Tæt på 200.000 besøgende har gået igennem det originale Psykiatri: ”Skade og død”-museum i CCHR’s internationale hovedkvarter i Los Angeles, som er blevet en essentiel del af læseplanen for adskillige lokale uddannelsesinstitutioner. Over 700.000 besøgende har oplevet Psykiatri: ”Skade og død”-rejseudstillinger, der har besøgt storbyer rundt omkring i verden.

CCHR har produceret syv prisvindende dokumentarfilm, der med 7 millioner dvd’er på 18 sprog er nået ud til 120 millioner mennesker med afsløringer af overmedicinering i militæret, den uoprettelige skade fra elektrochok samt stemplingen og medicineringen af børn.

I Clearwater-hovedkvarteret vil advokater for menneskerettigheder arbejde sammen for at hjælpe den lokale befolkning og besøgende med at rapportere om mishandlinger og psykiatriske tvangspraksisser, koordinere handlinger for at gøre en ende på psykiatriske overgreb og bringe psykiatrien for retten.

Til det formål er der anskaffet faciliteter til frivillige, der undersøger mishandlinger, og til uddannelsesseminarer og workshops for at oplyse og aktivere mange flere.

CCHR blev stiftet i 1969 i fællesskab af Scientology Kirken og professor i psykiatri, emeritus, nu afdøde dr. Thomas Szasz, på et tidspunkt, hvor patienterne rutinemæssigt blev opbevaret ligesom lagervarer i institutionerne og frataget alle forfatningsmæssige rettigheder, borgerrettigheder og menneskerettigheder.

CCHR Florida har arbejdet i hele Clearwater-området i mere end 30 år.


Find ud af mere om Citizens Commission on Human Rights (Medborgernes Menneskerettighedskommission, MMK) og støtten fra Scientology Kirken til at genindføre menneskerettigheder og værdighed til området for psykisk sundhed.

Se denne video

Dette nye CCHR-center er en af de seks faciliteter, som hver især er viet til at afhjælpe de presserende problemer, som påvirker Clearwater og Greater Tampa Bay-området. For eksempel:

  • Det nye hjem i centrum for Kirkens Frivillige Hjælpere, der er del af en global bevægelse, som er aktiv i 120 lande – verdens største uafhængige nødhjælpsstyrke. Scientologer arbejder frivilligt i mere end 200.000 timer om året alene i Tampa Bay-området under mottoet, at uanset hvad udfordringen er, så: ”Der kan gøres noget ved det.”
  • Et nyt hjem for United for Menneskerettigheder, et globalt uddannelsesinitiativ der arbejder på at lære alle at genkende og beskytte menneskerettighederne for enhver borger i verden og nu alle beboere i Pinellas County – hvor krænkelser af menneskerettigheder og menneskehandel rangerer mellem de alvorligste i USA. Disse hovedkvarterer lover at gå foran i kampen mod disse samvittighedsløse krænkelser.
  • Det nye lokale center for Stiftelsen for en Stoffri Verden, hvis internationale Sandheden om stoffer-program har nået ud til 260 millioner mennesker over hele verden. Programmet er engageret i at udrydde stofmisbrug og give en vedkommende undervisning om stoffer til unge mennesker.
  • En bygning viet til Vejen til lykke, den ikke-religiøse moralkodeks skrevet af L. Ron Hubbard. De 21 leveregler i dette hæfte er udkommet på 112 sprog, og de har bragt ro til samfund, som var splittede af uroligheder, bragt fred til områder, der var ødelagt af interne stridigheder, og bragt selvrespekt til millioner af mennesker. Det nye Clearwater-kontor vil tilbyde det moralske kompas til lokalt behov.
  • Criminon Floridas hovedkvarter står her som et udgangspunkt til udførelse af sin mission med at henvende sig til årsagerne til kriminalitet og til at genoprette lovovertræderes selvrespekt gennem effektive programmer til opbygning af karakter.