L. RON HUBBARD
Grundlægger af Dianetics og Scientology

”Der findes kun to kriterier for at have levet et godt liv,” bemærkede L. Ron Hubbard engang: ”Gjorde man det, man satte sig for? Og var andre mennesker glade for, at man havde levet?” Som bevis på det første er der hele hans livsværk inklusive de mere end 12.000 skrevne værker og 3.000 indtalte foredrag om Dianetics og Scientology.

HVAD ER SCIENTOLOGY?

Scientology er en religion i ordets ypperste betydning, da den hjælper med at bibringe mennesket fuldkommen frihed og sandhed. De væsentligste grundprincipper i Scientology er:

Du er et udødeligt, åndeligt væsen.

Din erfaring strækker sig langt ud over en enkelt livstid. Og dine evner er ubegrænsede, også selvom de ikke er virkeliggjort nu.

Ydermere er mennesket grundlæggende set godt. Det søger at overleve. Og dets overlevelse afhænger af personen selv, hans medmennesker og hans opnåelse af broderskab med universet.

DAVID MISCAVIGE:
ved roret under Scientologys eksplosive vækst

David Miscavige er Scientology religionens kirkelige leder. Fra sin position som Bestyrelsesformand for Religious Technology Center (RTC) bærer mr. Miscavige det endelige ansvar for at sikre den standardmæssige og rene anvendelse af L. Ron Hubbards teknologier samt for at Holde Scientology Virkende.