CLEARWATER, FLORIDA 11. JULI 2015

REALITET PÅ STOFFRIHED KOMMER TÆTTERE PÅ
MED INDVIELSEN AF NY STIFTELSE FOR EN
STOFFRI VERDENS CENTER I CLEARWATER

Scientology Kirken åbner hovedkvarter for at tjene borgerne i Pinellas County med Sandheden om stoffer, en af verdens største ikke-statslige initiativer.

Scientologer i tusindvis og gæster fra lokalsamfundet samledes for at indvi hovedkvarteret for en ny Stiftelse for en Stoffri Verden i Clearwaters centrum, Florida, lørdag den 11. juli. Gennem stiftelsens Sandheden om stoffer-program har den påtaget sig at udrydde stofmisbrug og tilvejebringe en meningsfuld undervisning om stoffer til unge mennesker i hele Clearwater og Tampa Bay-området.

Faciliteten, Stoffri Verden, kunne på ingen måde komme på et bedre eller mere nødvendigt tidspunkt med ulovlig brug af stoffer og misbrug på et kritisk tidspunkt i Florida.

Nogle få alarmerende statistikker taler deres tydelige sprog. For hver 32 timer dør nogen i Pinellas County af en overdosis. Omkring 63 procent af de studerende på gymnasieskoler i amtet har brugt alkohol eller andre illegale stoffer. Designerdrugs inklusive K2 (en syntetisk marihuana) og andre stoffer er fremme i dagligvarebutikker rundt om i området. Politiet håndhæver forbud mod disse stoffer, men de bliver nemt fabrikeret og sat tilbage på markedet.

”Stoffer ødelægger planeten, og hvis de ikke kommer under kontrol, vil de ødelægge samfundet,” erklærede David Miscavige, bestyrelsesformand for Religious Technology Center, i sin tale under indvielsen af det nye center i lørdags. Til dato har vi omdelt tæt på en halv million Sandheden om stoffer-hæfter over hele Clearwater og Tampa Bay. Men nu er tiden kommet til at forøge de tal på et græsrodsniveau. Tiden er kommet til at gå i partnerskab med alle politiafdelinger. Tiden er kommet til at gå i partnerskab med alle sherifkontorer. Tiden er kommet til at gøre alt, hvad vi kan. Det er derfor, vores nye hovedkvarter for Sandheden om stoffer er viet til at afslutte denne plage en gang for alle, begyndende i byen Clearwater og hele Tampa Bay-området. Vi har brug for, at alle hjælper.”

Stiftelsen for en Stoffri Verden og Sandheden om stoffer-programmet, sponseret af Scientology kirken og scientologer, står som et af verdens største ikke-regeringsledede undervisnings- og forebyggelsesinitiativer vedrørende stoffer.

Undervisningsmaterialer, fyldt med fakta med stor indvirkning, er omdelt af stiftelsen til skoler, lokalsamfund og statsinstitutioner over hele verden. DrugFreeWorld.org er den ledende site om undervisning om stoffer, som er besøgt af flere end de næste fem top-sites om undervisning om stoffer tilsammen.

Det nye Stiftelse for en Stoffri Verden-center på Fort Harrison Avenue står klar til at levere undervisning i og forebyggelse af stoffer til lokalsamfundene i Clearwater og Tampa Bay.

Det huser et informationscenter og viser prisvindende informationsvideoer og informerende dokumentarfilm om hvert enkelt almindeligt misbrugt stof. Det tilbyder også lokaler til seminarer for undervisning om stoffer-foredrag og workshops. Undervisningspakker med Sandheden om stoffer kan fås i centeret uden beregning for undervisere til brug i skoler og kommunale rammer.

Og fordi lokalt samarbejde er det centrale i enhver stærk bevægelse, tilvejebringer centeret administrative faciliteter til Stoffri Verden-frivillige til samarbejde på lokale anti-stof-initiativer.

Det verdensomspændende Sandheden om stoffer-program har omdelt mere end 68 millioner informationshæfter, som effektivt opfordrer unge til at træffe deres egne beslutninger om at være stoffri.

  • I Frankrig har Sandheden om stoffer-kampagnen kørt i 20 år med millioner af hæfter uddelt i byer over hele landet. Det har bidraget til et betydeligt fald i anvendelsen af hash blandt unge efter to årtier med et stigende forbrug.
  • Sandheden om stoffer-frivillige i Italien har nået mere end en halv million mennesker gennem oplysning om stoffer-arrangementer, informationsvideoer og distribution af undervisningshæfter – hvilket bidrager til en 25 procent nedgang af stofmisbruget i landet.
  • I Israel faldt stofmisbruget med 70 procent, hvor Stiftelsen for en Stoffri Verden har uddelt tusindvis af informative brochurer og leveret foredrag om stoffer til tusindvis af studerende i en by.

Find ud af mere om uddannelseskampagnen Sandheden om stoffer, og hvad Scientology Kirken gør for at støtte effektiv undervisning om stoffer samt forebyggelsesinitiativer.

Se denne video

Dette nye Stiftelsen for en Stoffri Verden-center er et af seks nye faciliteter, hver dedikeret til at hjælpe med på presserende områder, der påvirker Clearwater og Greater Tampa Bay-området:

  • Det nye centrale kontor for kirkens Frivillige Hjælpere er en del af en global bevægelse, som er aktiv i 120 lande – verdens største uafhængige nødhjælpsgruppe på Jorden. Scientologer hjælper frivilligt i mere end 200.000 timer om året alene i Tampa Bay-området, hvor de følger de Frivillige Hjælperes motto, at uanset udfordringen: ”Der kan gøres noget ved det.”
  • Et museum og hovedkontor for Citizens Commission on Human Rights (Medborgernes Menneskerettighedskommission – MMK) som er en almennyttig vagthund for psykisk sundhed, der har bidraget siden 1969 til at få vedtaget over 181 love og lovregler, som beskytter enkeltpersoner mod misbrug eller psykiatriske tvangsbehandlinger. Dens informationscenter i Clearwater inkluderer museet Psykiatri: Skade og død.
  • Et nyt hjem for United for Menneskerettigheder, en global oplysningskampagne der arbejder på at lære folk at kende og beskytte rettighederne for alle borgere i verden og nu hver eneste indbygger i Pinellas County – hvor overgreb mod menneskerettighederne og menneskehandel rangerer blandt de mest alvorlige i USA. Dette hovedkontor lover at gå i spidsen for kampen mod disse samvittighedsløse overgreb.
  • En bygning dedikeret til Vejen til lykke som er en ikke-religiøs moralkodeks skrevet af L. Ron Hubbard. De 21 leveregler i dette hæfte er udkommet på 112 sprog, og de har bragt ro til samfund, som var splittede af uroligheder, bragt fred til områder, der var ødelagt af interne stridigheder, og bragt selvrespekt til millioner af mennesker. Det nye Clearwater-kontor vil tilbyde det moralske kompas, der er behov for på lokalt plan.
  • Hovedkvarteret for Criminon Florida er et udgangspunkt i udførelsen af missionen for at tage sig af årsager til kriminalitet og at genoprette lovovertræderes selvrespekt gennem programmer til effektiv opbygning af karakter.