Applied Scholastics

FORBEDRER INDLÆRINGSEVNER OG UDDANNELSE

Applied Scholastics International er et almennyttigt, ikke-religiøst initiativ, der tager fat på de problemer, der er omkring manglende læsefærdigheder ved at gøre L. Ron Hubbards opdagelser på uddannelses- og indlæringsområdet bredt tilgængelige.

Hubbard indså, hvor stor en virkning det har på samfundet, når niveauet daler inden for uddannelse og læsefærdighed; hans observation var, at analfabeter og funktionelle analfabeter ofte kommer ud i kriminalitet, usædelighed eller stofmisbrug, når de ikke er i stand til at arbejde med deres formål eller få mulighed for at forfølge deres mål og ambitioner. Det var derfor, han kastede sig ud i en undersøgelse af emnet studium og indkredsede de præcise årsager, der er afgørende for, om en person får succes eller fiasko med en hvilken som helst aktivitet eller indlæringsproces.

Hans opdagelser vedrørende undervisning og uddannelse var så grundlæggende, at han stillede dem til rådighed for alle.

I mere end 40 år har Applied Scholastics trofast gjort disse løsninger tilgængelige i forbindelse med uddannelse og indlæring over hele verden.

Applied Scholastics er en række fuldstændigt selvstændige organisationer og initiativer uden religiøse tilhørsforhold, som støttes af Scientology Kirken og af de scientologer, der har sat sig for, at de vil gøre deres for at hæve uddannelsesniveauet i verden. Applied Scholastics erkender, at verden en skønne dag vil hvile på skuldrene af de mennesker, der er børn i dag; hvor godt, de vil være udrustede til at føre vores samfund videre, afhænger udelukkende af, hvor godt de er uddannede.

Applied Scholastics’ mission er at sørge for en høj uddannelsesmæssig kvalitet for de studerende i dag for at sikre en lysere fremtid for alle.