INTRODUKTION

GLOBALE SOCIALE OG HUMANITÆRE PROGRAMMER OG
TILKNYTTEDE SOCIALE PROGRAMMER

DER SPONSERES AF SCIENTOLOGY KIRKEN

Den omsiggribende globale ødelæggelse og menneskelige elendighed på grund af stoffer, analfabetisme og moralsk forfald – for ikke at tale om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer – bliver mere og mere tydelig. Den truer med at opløse samfundsstrukturen mange steder i verden og har medført uoprettelig social skade.

Det, der helt klart mangler, når det gælder om at rette op på disse katastrofer, er effektive løsninger. Som et stærkt samfundsinteresseret menneske brugte L. Ron Hubbard gennem årene sin udforskning af sindet og ånden til at udvikle metoder til håndtering af de kriser, der truer verden.

De bliver så implementeret gennem kirkens sponsering af bestemte institutioner, der har til opgave at være koordinator for initiativer, der overalt i verden igangsætter bevægelser for bedre moral og læsefærdighed samt forebyggelse af stofmisbrug og rehabilitering.

For at realisere de større humanitære mål, som Scientology religionen tilstræber, har kirken gjort multimedieredskaber, der skaber større bevidsthed og uddanner og aktiverer millioner af mennesker, nemt tilgængelige og hurtige at distribuere.

Resultatet kan ses i Scientology Kirkens banebrydende humanitære og sociale programmer. De er helt unikke, uden diskussion på forkant med udviklingen og vigtigst af alt – yderst effektive.