DAVID MISCAVIGE:
DE GRUNDLÆGGENDE BØGER OG FOREDRAG

”SCIENTOLOGY VERDENEN HAR ÆNDRET SIG FOR EVIGT”.

2005

196 af L. Ron Hubbards foredrag udgives på 15 sprog samtidig i hele verden den største enkeltstående cd-udgivelse nogen sinde.

2006

To Guinnessrekorder tildeles L. Ron Hubbard: Den mest publicerede forfatter (1.084 titler) og den mest oversatte forfatter (71 sprog).

2007

1,8 millioner sider af L. Ron Hubbards skrifter oversat siden 2004. Til sammenligning blev der i de forudgående 50 år oversat 359.459 sider.

2008

14.211 timers oversatte foredrag af L. Ron Hubbard indspillet siden 2005.

2009

13 marts: Den største publiceringsevent nogen sinde: Ni af L. Ron Hubbards begynderbøger udgivet samtidig på 50 sprog (450 titler). 70 millioner bøger og foredrag af L. Ron Hubbard solgt siden 2007, hvilket er mere end i de første 50 år med Dianetics og Scientology tilsammen.

Det samlede antal personer, der har færdiggjort et Dianetics eller Scientology kursus er 10 gange større end for fem år siden.

Mere end 3 millioner af L. Ron Hubbards Dianetics og Scientology bøger på 15 sprog er nu placeret i over 125.000 biblioteker.

Den tredje Guinnessrekord til L. Ron Hubbard for de fleste lydbogstitler i verden (185).

Den 27. december: En historisk bedrift sætter kronen på værket mht. Guldalderen for viden: udgivelsen på engelsk af foredragene til L. Ron Hubbards avancerede instruktionskurser. Mere end 1.000 foredrag og 750 udstedelser udgør de løbende optegnelser over hans vej til opdagelserne i Dianetics og Scientology. For første gang er alle L. Ron Hubbards materialer til rådighed for alle.

2010

Fjerde Guinnessrekord til L. Ron Hubbard – for Vejen til lykke, der er verdens mest oversatte ikke-religiøse bog (95 sprog).

David Miscavige stod foran scientologer, der kom fra hele verden for at deltage i denne meget omtalte begivenhed. Han bekendtgjorde, at det, han skulle til at beskrive, var intet mindre end ”generhvervelsen af Dianetics og Scientology” – en begivenhed, der ville ”ændre Scientology verdenen for evigt”. I løbet af de næste par timer fortalte han hele historien til et publikum på tusinder af mennesker, der var forsamlede i Clearwaters Ruth Eckerd Hall.

David Miscavige beskrev først det forskningsprojekt, som tog fem år og krævede to millioner arbejdstimer, og som var blevet gennemført for at sikre renheden af alle Scientology religionens materialer, som findes i L. Ron Hubbards skrifter og indspillede foredrag. Opgaven havde været at finde de originale manuskripter og diktat-bånd med L. Ron Hubbards bøger, så man kunne verificere de eksisterende tekster mod disse originaler, korrigere for eventuelle fejl eller afvigelser og returnere dem til deres oprindelige og uforfalskede form. Man fandt straks ud af, at afvigelserne fra de originale manuskripter var langt mere omfattende end først antaget: fejl i transskription og tegnsætning af enhver art, kapitler der kom i forkert rækkefølge eller endog midt i et andet kapitel, for ikke at nævne, at en forlægger havde fjernet alle paragrafinddelingerne for at reducere sideantallet. ”Dertil lægger vi ’redaktøren,’” forklarede David Miscavige, ”som i stedet for at rette fejlen kom med sine egne ’forklarende’ fodnoter for at gøre rede for, hvad LRH virkelig mente.”

David Miscavige berettede om et bemærkelsesværdigt eksempel på genvinding af teknologien under arbejdet med dette projekt. Da antallet af sider i en bog ikke stemte med antallet af dikterede indspilninger, man havde til rådighed, søgte man atter gennem arkiverne og fandt tre voksdiske, som man længe havde overset, og som var mærket ”UNK” for ”Unknown” (ukendt). Da man fandt noget afspilningsudstyr, der længe havde været forældet, opdagede man samtidig, at disse optagelser var intet mindre end to ekstra kapitler fra Hubbards manuskript til Dianetics: Den oprindelige afhandling fra 1948. Diktatet viste også, at andre kapitler var blevet trykt i den forkerte rækkefølge lige siden bogen blev offentliggjort for første gang. Hele manuskriptet blev derefter korrigeret og afsluttet. I dag står det som den første og mest grundlæggende beskrivelse af sindets faktiske karakter og funktion, og den er nu tilgængelig, så alle kan læse den.

I de efterfølgende år blev hvert et ord og hver en linje i alle L. Ron Hubbards bøger efterforsket, verificeret eller korrigeret for at sikre absolut renhed. Den standard, som David Miscavige satte, var perfektion, og det er den eneste passende standard for L. Ron Hubbards værker.

Efter dette enorme redaktionelle arbejde blev hver eneste bog omhyggeligt designet, sat, trykt og indbundet med henblik på at opnå den højeste grad af læselighed, forståelse, kvalitet og holdbarhed – for ikke at nævne ren æstetisk skønhed. Således opstod udelukkende de rene og perfekte Scientology skrifter, som de var blevet forfattet af L. Ron Hubbard.