DAVID MISCAVIGE:

SCIENTOLOGY SKRIFTER GENVUNDET OG GENINDFØRT
MED ET 25 ÅR LANGT PROGRAM, DER BLEV AFSLUTTET I 2009

David Miscavige stod foran 7.000 scientologer, der var forsamlet i Los Angeles’ Shrine Auditorium. De var forsamlet for at fejre det foregående årti med en hidtil uset vækst for Scientology og for at indvarsle endnu et årti med eksponentiel vækst.

Denne aften bekendtgjorde David Miscavige ikke blot et årti med bemærkelsesværdige resultater, men den mest monumentale bedrift i denne religions historie, nemlig færdiggørelsen af det 25 år lange program, der gik ud på at genvinde, verificere og genindføre alle Scientology religionens skrifter. Denne kvarte århundrede lange bestræbelse, der havde involveret omkring 2 millioner arbejdstimer for at genvinde alle L. Ron Hubbards skrevne og talte ord, udgjorde ”den ultimative garanti for Scientologys bestandighed,” sagde David Miscavige.

L. Ron Hubbard indledte programmet i 1984 for at scientologer kunne få den fulde arv med alle hans 50 års forskning og opdagelser om sindet, ånden og livet. Hvad der fulgte var års arbejde med at lokalisere alle manuskripter og indspilninger i de byer, hvor L. Ron Hubbard havde skrevet og holdt foredrag samt verifikation og genindførelse af alle disse materialer. Derefter, og igen i rækkefølge:

Med lanceringen af Guldalderen for viden i 2005 kom udgivelsen af Kongresforedragene, L. Ron Hubbards særlige begivenheder, der præsenterede hans bekendtgørelser af hver eneste nye banebrydende gennembrud mht. forskning og udvikling af Dianetics og Scientology.

I 2007 kom den udgivelse, der skulle ”ændre Scientology verdenen for evigt.” Det vil sige, at David Miscavige nu præsenterede de fuldt ud restaurerede Grundsten, L. Ron Hubbards 18 bøger og 280 foredrag, der udgør kernen i Scientology religionen. Siden da har scientologer studeret og lært deres religion som aldrig før.

Og da 2009 gik på hæld bekendtgjorde David Miscavige den historiske bedrift, der satte kronen på værket mht. Guldalderen for viden: udgivelsen på engelsk af foredragene til L. Ron Hubbards avancerede instruktionskurser. Alt i alt omfatter disse materialer mere end 1.000 foredrag og 500 skrevne udstedelser, som udgør en ”dag-for-dag” dokumentation af L. Ron Hubbards vej til opdagelserne i Dianetics og Scientology. Mens Hubbard bekendtgjorde hver ny milepæl til scientologer som helhed på sine kongresser, blev hele baggrunden for anvendelse præsenteret til auditorer i de avancerede instruktionskurser og de ledsagende foredrag til de professionelle kurser.

I denne henseende udgør ACC’erne den betydningsfulde kronologi i Hubbards forskning og udvikling, der aldrig før har været til rådighed. Og hermed har vi opnået det længe ønskede mål – fuldstændig viden. Som L. Ron Hubbard selv sagde:

”Disse foredrag udgør den eneste eksisterende registrering dag for dag, uge for uge, af forskningens fremskridt i Dianetics og Scientology. De afmærkede en sti fra fuldstændig uvidenhed om emnet til i dag. Mennesket vidste intet om sindet, da det hele begyndte, og se nu, hvor langt vi er nået i dag. Disse foredrag var milepælene på vejen ud.”

Da de havde så stor betydning, var det altid L. Ron Hubbards drøm, at ressourcerne og teknologien til at gøre disse foredrag tilgængelige for alle en dag ville være til rådighed, og den dag er nu kommet.

David Miscavige annoncerede desuden udgivelsen af kurser for hver kongres, professionelt kursus og avanceret instruktionskursus, hvilket i høj grad lettede det kronologiske og metodiske studium af disse store samlinger af religiøse skrifter.

Restaurering af alle L. Ron Hubbards foredrag har desuden gjort det muligt at udvælge 52 klassiske foredrag, hvoraf 15 aldrig før har været udgivet. Disse 52 klassikere er for scientologer, og halvdelen af dem kræver ikke nogen forhåndsviden om emnet og er specielt beregnet for folk, der endnu ikke kender til det. De dækker emner lige fra ægteskab til lederskab og Menneskets åndelige natur.

Alle de grundlæggende bøger om Dianetics og Scientology er nu også blevet produceret i lydbogsformat, hvilket gør L. Ron Hubbards opdagelser alment tilgængelige i endnu et format. Disse lydbøger er en gengivelse af den fulde tekst i de originale værker og er oversat til 15 sprog.

Endelig er yderligere to af L. Ron Hubbards betydningsfulde foredragsrækker for offentligheden ligeledes blevet udgivet. Det gyldne daggry: Aftenforedrag i Phoenix og Foredragene fra Lindsey teatret: London eftermiddags-foredragene Disse foredrag, der oprindeligt blev leveret til offentligheden for at introducere dem til Dianetics og Scientology, har vi nu genvundet og restaureret i deres helhed, og de kan fås på 16 sprog.

Alle Scientology religionens materialer, der indeholder de svar, som hele menneskeheden har søgt efter i århundreder, er nu tilgængelige på mange sprog, i mange formater og for evigt til gavn for alle.