DAVID MISCAVIGE:

DIANETICS I DET 21. ÅRHUNDREDE

I juni 2009 bekendtgjorde David Miscavige det mest betydningsfulde fremskridt inden for Dianetics teknologi siden den dag, hvor bogen oprindeligt blev udgivet, den 9. maj 1950.

Det var et projekt, der personligt blev overvåget af David Miscavige i en periode på næsten fire år, og det kulminerede med udgivelsen af materialer, som nu gjorde emnet Dianetics alment tilgængeligt. 

Målet: at give hver gruppe, mission og Scientology kirke mulighed for at levere Dianetics rådgivning, sådan som L. Ron Hubbard oprindeligt havde det til hensigt.

Et centralt punkt i dette fremskridt er en audiovisuel udgivelse, som er primus motor for at få emnet og studiet af Dianetics til at indtage sin rette plads i det 21. århundrede. Nærmere bestemt er der nu 32 nye film på 15 sprog – alt i alt fire og en halv time med visuel instruktion i principperne og procedurerne i Dianetics.

Som David Miscavige bekendtgjorde til et internationalt publikum af scientologer: ”Disse film er ikke om Dianetics. De er snarere en filmatisering af Dianetics.” Idet de drager fordel af denne visuelle kommunikationsalders fremskridt med dens computer-skabte specialeffekter, bibringer disse film seeren et hidtil uset niveau af forståelse.

Ligesom selve Bog Et (der fik dette navn, da den var det første større værk om emnet), begynder filmene med de helt simple principper og går derefter videre med den bredere anvendelse af emnet.  For at sikre fuld forståelse er alle aspekter af Dianetics rådgivning (kaldet auditering) beskrevet og fremstillet på flere forskellige måder, hvorefter de bliver introduceret igen og igen i de efterfølgende film.

Dvd-pakken består af to dvd’er: Den første, Hvordan man bruger Dianetics, består af 14 afsnit. Den begynder med det grundlæggende, og trin for trin præsenterer den hvert begreb, man skal kende til for at påbegynde Dianetics terapi.

Når en person er gået i gang med at auditere kommer dvd to, Aspekter i auditering, ind i billedet. Hver af dens 18 afsnit (3 timer i alt) er en selvstændig film, der i detaljer kommer nærmere ind på et enkelt aspekt af Dianetics og giver en komplet forståelse af det aspekt og dets anvendelse i auditering.

Denne tour de force-præsentation giver mulighed for en beherskelse af Bog Et, der aldrig før var mulig.

Efterspørgslen efter Dianetics auditering imødekommes af
L. Ron Hubbards milepæl Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed, der nu er oversat til og tilgængelig på 50 sprog, og idet en ny læser anskaffer sig et eksemplar hvert femte sekund, er efterspørgslen efter Dianetics auditering større end nogen sinde. For at imødekomme denne efterspørgsel bekendtgjorde David Miscavige en række Bog Et-servicer, der benytter den nye film. Den første af disse er Hubbard Dianetics seminaret. Dianetics læsere inviteres af deres nærmeste gruppe, mission eller kirke til et to-dages seminar, hvor de får vist Hvordan man bruger Dianetics-filmene, og i løbet af nogle få timer, vil de være i gang med at auditere.  

Derefter kan disse nye dianetikere følge den vej, som L. Ron Hubbard kortlagde i 1950 og gå videre med Hubbard Dianetics co-auditering. 

Ligesom på seminaret giver co-auditering deltagerne mulighed for at se filmene afsnit for afsnit, mens de auditerer hinanden på skift. Men til forskel fra seminaret kører co-auditeringen 7 dage om ugen fra morgen til aften. Co-auditorer kan deltage så meget, som de vil, så længe de vil. Derved kan de fortsætte i deres eget tempo på deres vej mod clear.

Der skabes professionelle Bog Et-auditorer

Det sidste element i denne monumentale Dianetics udgivelse drejer sig om uddannelse af professionelle Bog Et-auditorer. Endnu en gang afslørede David Miscaviges research og verifikationer teknologi, der ikke havde været brugt i årtier. Denne Dianetics revolution inkluderer således den fulde genvinding og restaurering af LRH foredrag, man i over 50 år troede var gået tabt: Foredrag fra professionelt kursus i Dianetics.

Serien er til rådighed for første gang nogensinde, og sammen med Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed udgør den hele materialet til at uddanne fuldendte professionelle auditorer.

Hubbard selv beskrev disse foredrag som den næste milepæl i Dianetics. For de indeholder anatomien af og kilden til emotion samt det grundlæggende gennembrud med bestanddelene i forståelse – Affinitets-, Realitets- og Kommunikations-trekanten. Kort sagt vil disse banebrydende udgivelser repræsentere Dianetics i det nye årtusinde og utallige generationer fremover. Siden udgivelsen af Hvordan man bruger Dianetics-filmene har kirker, missioner og grupper rundt om i verden jævnligt leveret seminarer og co-auditering og dermed antændt en Bog Et-steppebrand i det 21. århundrede.