ROM, ITALIEN

EN NY SCIENTOLOGY KIRKE I DEN EVIGE STAD

24. OKTOBER 2009

Den 24. oktober 2009 åbnede den nye Scientology kirke i Rom i Casalotti di Boccea-distriktet i den evige stad. Mere end 6.000 scientologer og deres gæster kom fra hele Italien og omgivende lande for at fejre indvielsen af denne storslåede nye kirke med sit 6.500 kvadratmeter store hjemsted i et parkområde på over 11 hektar.

Den nye kirke markerer den største udvidelse til dato for Scientology i dens 30-årige historie i Italien, og den vil tjene menigheden i det centrale Italien og andre dele af Middelhavsområdet.

David Miscavige, Bestyrelses-formanden for Religious Technology Center og Scientology religionens kirkelige leder, stod for indvielsen og åbningen af den nye Scientology kirke i Rom.

David Miscavige, Bestyrelsesformand i Religious Technology Center og Scientology religionens kirkelige leder, bød velkommen til medlemmerne i deres nye hjemsted ved den historiske skillevej for den vestlige civilisation. David Miscaviges tilstedeværelse viste denne kirkes store betydning, og han talte om det, der inspirerede alle scientologer til at være med til at gøre denne nye kirke mulig:

”Hvordan i alverden kan man tale om historie uden at nævne Rom? Denne Guds by, denne menneskets by, dette center for den vestlige verden i mindst et tusind år – hvis der nogen sinde har været et sted, der var bestemt for en ideel Scientology kirke, så er det her. For hvilken bedre arena kunne man vælge til at vise, hvad Scientology kan gøre, end dette ældgamle religiøse imperium?”

Blandt de, der deltog i indvielsen af den nye Scientology kirke, var Dino De Pasquale, katastrofeleder i civilforsvaret, professor Silvio Calzolari fra det teologiske fakultet i Vatikanets universitet i Firenze, professor Luigi Berzano, professor i religionssociologi på universitetet i Torino og Laura Guercio, formand for Legal Aid Worldwide.

Den nye kirke er en nutidig bygning, der har gennemgået en omfattende ombygning for at rumme alle Scientology tjenester, kirkemedlemmernes mange samfundsaktiviteter og introduktionstjenester for besøgende.

Et omfattende offentligt informationscenter huser en permanent audiovisuel udstilling med mere end 230 film, der dækker kirkens tro, praksis og aktiviteter. Sammen med præcise beskrivelser af Scientology principper og oplysninger om Scientologyens grundlægger L. Ron Hubbards liv og bedrifter, er dette den definitive introduktion til alle kirkens sponserede sociale forbedringsprogrammer til bekæmpelse af stofmisbrug, analfabetisme, kriminalitet, moralsk forfald og overtrædelser af menneskerettighederne.

Centralt beliggende har vi auditoriet med 300 pladser til kirke- og samfundsarrangementer.

Scientology kirken i Rom vil koordinere kirkens sociale programmer i det centrale Italien. Med to årtiers erfaring inden for forebyggelse af stofmisbrug tilbyder programmet ”Sig Nej til Stoffer, Sig Ja til Livet” effektive løsninger på et af de mest presserende problemer i det italienske samfund.

Ved afslutningen af indvielsen betonede David Miscavige vigtigheden af kirkens sociale opgaver, og han understregede, hvor afgørende nødvendigt det er, at scientologer tager ansvar for det samfund, de bor i:

”I skylder [Rom] vores redningskampagner til at udrydde stofmisbrug, til at skabe respekt for menneskerettighederne samt give dem et tilbud om grundlæggende teknologi til at leve med Vejen til lykke.

I skylder byen vores indlærings-, læse- og skriveprogrammer.

I skylder byen et system til reformering af de kriminelle, der ikke er baseret på straf, men på genoprettelsen af selvrespekt.

I skylder hver narkoman et stoffrit liv og hver tabt og håbløs sjæl en chance for at opdage, at der kan gøres noget ved det.

Men mest af alt skylder I hver romersk borger en chance til at finde Dianetics og Scientology.”