WASHINGTON, D.C.

NY SCIENTOLOGY KIRKE I WASHINGTON, D.C.’S ”KIRKEGADE”

31. OKTOBER 2009

David Miscavige, Bestyrelsesformanden for Religious Technology Center og Scientology religionens kirkelige leder, indviede det nye hjem for den stiftende Scientology kirke i Washington, D.C., den 31. oktober 2009, og kaldte dagen ”historisk i enhver henseende”.

Den 31. oktober 2009 deltog tre tusinde scientologer og gæster ved indvielsen og åbningen af den nye Founding Church. Bygningen var blevet fuldt ud restaureret som et af Washingtons mest fremtrædende historiske steder.
David Miscavige, bestyrelsesformand og kirkelig leder af Scientology religionen, ledede indvielsen denne dag ved at åbne en ny kirke i landets hovedstad.

Den nyligt istandsatte 4.700 m² store bygning ligger seks blokke fra Det Hvide Hus, og dermed er Scientology religionen til stede mere end nogen sinde før i landets hovedstad, en tilstedeværelse der startede i 1955 med grundlæggeren L. Ron Hubbards oprettelse af kirken i Washington, D.C.

Blandt deltagerne, der var tilstede for at fejre denne historiske dag og tale til de over 3.000 gæster, var Brad Sherman, kongresmedlem for Californiens 27. distrikt, Addie Richburg, bestyrelsesformand for Den Nationale Alliance for Tro og Retfærdighed; Diana Rothe-Smith, administrerende direktør for de Nationale Frivillige Organisationer Aktive ved Katastrofer (NVOAD) og Mike Silverstein, formand for Dupont Circles Rådgivende Nabolagskommission, der repræsenterer District of Columbias borgmester Adrian M. Fenty.

Kongresmedlemmet Sherman roste kirkens bestræbelser på at øge bevidstheden om FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Han påpegede, at slaget omfatter at gøre alle mennesker bevidste, og sagde: ”Det er derfor at mange kirkers og religiøse organisationers anstrengelser for at fokusere på menneskerettighedsspørgsmål er så vigtige.”

Men det, som gjorde dagen virkelig betydningsfuld, var tilstedeværelsen og talen fra David Miscavige, som fortalte om både L. Ron Hubbards og kirkens lange historie i landets hovedstad. Nærmere bestemt og med reference til både amerikansk historie og kultur talte han om ”en uafhængighedserklæring, hvori det blev skrevet, at alle mennesker har visse umistelige rettigheder, herunder retten til liv og frihed og til at søge efter lykken.

Hvortil vi i denne kirke vil tilføje:

At alle mennesker blev skabt med samme rettigheder, uanset race, hudfarve eller tro.

At Menneskets sjæl har et menneskes rettigheder.

Og at ingen magt mindre end Gud besidder retten til at ophæve eller tilsidesætte disse rettigheder.

For det er hvad vores grundlægger erklærede i vores kirkes trosbekendelse.

Det, I ser på, er legemliggørelsen af den frihed og lighed, der oprindeligt inspirerede denne nation. For ja, denne kirke står for liv, frihed og stræben efter lykke. Og ja, den står her i dag på grund af den frihed, som denne nation blev bygget på – religionsfrihed.

For det var her, i dette lands hovedstad, at vi kæmpede for og vandt vores anerkendelse. Og alt dette har gjort det muligt for os at nå ud til hele verden med vores programmer til at få den amerikanske drøm om frihed ud til hvem som helst i et hvilket som helst land.

Og med åbningen af denne nye kirke, vil vores uforbeholdne hjælp nu nå endnu længere ud.”

Med disse ord og i selskab med de ærede gæster klippede David Miscavige båndet over, og hermed var en ny æra indvarslet med frihed for alle.