DAVID MISCAVIGE: EN BIOGRAFI

BESTYRELSESFORMANDEN FOR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
OG DEN KIRKELIGE LEDER AF SCIENTOLOGY RELIGIONEN

David Miscavige er den kirkelige leder af Scientology religionen. Fra sin position som Bestyrelsesformand for Religious Technology Center (RTC) bærer David Miscavige det endelige ansvar for at sikre den standardmæssige og rene anvendelse af L. Ron Hubbards teknologier Dianetics og Scientology samt for at holde Scientology virkende.

I denne egenskab har David Miscavige omdefineret begrebet ”religiøs leder”, så det passer til de opgaver, der skal udføres for at lede en virkelig enestående, moderne religion – en religion der er født i det tyvende århundrede, og som har opnået et hidtil uset ekspansionsniveau i det enogtyvende århundrede, hvilket indebærer omkring 8.500 kirker, missioner og tilknyttede grupper på tværs af 165 nationer.

Under David Miscaviges lederskab har samfundsforbedrende og humanitære programmer, som støttes af Scientology kirken, berørt milliarder af menneskers tilværelse. L. Ron Hubbards religiøse værker er mere udbredte end nogensinde, og kirken har opnået en hidtil uset vækst både i fysisk størrelse, og når man ser på, hvor langt dens hjælp når ud.

Det følgende viser David Miscaviges kaliber, og hvad han gør for at realisere L. Ron Hubbards vision og arven efter ham, og dette er i korthed historien om hans lederskab:

 • Forsikringen om fortsat vækst og ekspansion af Scientology på internationalt plan
 • Gør Scientology bredt tilgængelig for folk i alle samfundslag over hele verden
 • Udvikling af programmer til at løse samfundets værste onder og skabe ressourcer, der kan omsætte disse programmer til handling
 • Ser til at Scientologys skrifter er i nøjagtig overensstemmelse med grundlæggerens oprindelige skrifter
 • Restituering af L. Ron Hubbards skriftlige værker samt hans indspillede og filmede foredrag
 • Ser til at Scientology udbredes internationalt
 • Etablering af ideelle Scientology organisationer
 • Etablering af to avancerede digitale forlag, der er i stand til at producere 1,3 millioner bøger og 1 million cd’er om ugen
 • Drivkraft bag programmet med de Frivillige Hjælpere, der er verdens største uafhængige nødhjælpsstyrke med over 200.000 frivillige
 • Sikring af officiel anerkendelse af religionen
 • Han leder ni årlige eventer, som kan ses verden over, og som fungerer som orienteringsmøder for scientologer mht. kirkens strategiske programmer

L. RON HUBBARDS BETROEDE VEN

David Miscavige, der blev født i 1960, har været scientolog det meste af sit liv og huskes stadig som det 12-årige vidunderbarn, der arbejdede som den yngste professionelle auditor i Saint Hills berømte Hubbard Vejledningscenter i England.

Han huskes desuden for det faktum, at knap et år efter sin ankomst til Scientologys religiøse orden, Søorganisationen, i en alder af 16 år, var han blandt en håndfuld, der blev udvalgt til at arbejde direkte med L. Ron Hubbard. Efter personlig instruktion fra L. Ron Hubbard tjente den 17-årige David Miscavige som hans kameramand på de første af Scientologyens uddannelsesfilm.

Senere arbejdede David Miscavige på L. Ron Hubbards anmodning som den ledende medarbejder, der var ansvarlig for at overvåge de kirkelige missioner, der blev sendt ud til Scientology kirker rundt om i verden. Som 18-årig var David Miscavige blevet den, som L. Ron Hubbard ønskede, der skulle udføre de vigtigste opgaver. Ingen af kirkens ledere har nogensinde modtaget mere direkte kommunikation fra L. Ron Hubbard end David Miscavige.

I 1983 beskrev L. Ron Hubbard en heltemodig leder inden for kirken, der rensede ud i rækken af slyngler blandt kirkens medarbejdere, som forsøgte at tage kontrol over Scientology, mens L. Ron Hubbard var engageret i intensiv forskning og fraværende fra kirken. L. Ron Hubbard udtrykte det således:

”Så tilgiv mig for ikke at lede kirken, da den næsten faldt i fjendtlige hænder. Det hele ordnede sig. Hvorfor? Fordi virkelige scientologer sørgede for, at det skete. Min tillid var berettiget.”

Den virkelige scientolog, som L. Ron Hubbard talte om, var David Miscavige.

I lyset af, hvad der næsten var sket, anmodede L. Ron Hubbard om en reorganisering af kirken, der skulle sikre, at den ikke ville falde i fjendtlige hænder, og at religionen kunne fortsætte i al evighed – altid forblive tro mod sin kildes lære. Med henblik på dette sørgede L. Ron Hubbard for, at Religious Technology Center blev dannet med det formål at være indehaver af varemærkerne Dianetics og Scientology og for at bevare, opretholde og beskytte Scientology religionen. Han udpegede David Miscavige som forvalteren af denne kirkeorganisation.

For at føre tilsyn med sine personlige anliggender i resten af sit liv udnævnte L. Ron Hubbard også David Miscavige til formand for den organisation, der skulle håndtere disse ting.

Efter L. Ron Hubbards bortgang i 1986 var det David Miscavige, der styrede Scientology gennem denne vanskelige periode, for som historien viser, er den sande test for enhver religion at overleve sin grundlæggers bortgang. Det var David Miscavige, der sikrede denne overlevelse ved at opnå fuld religiøs anerkendelse i USA og ved at føre Scientology ind på den globale scene.

Siden da har David Miscavige urokkeligt realiseret L. Ron Hubbards arv med det resultat, at Scientology nu står som den eneste større religion, der er dukket op i denne moderne tidsalder. David Miscavige har uomtvisteligt virkeliggjort L. Ron Hubbards vision – en vision han vidste ville blive pligttro udført med David Miscavige ved roret.

”Tillid og venskab er ting, der smedes i ild og bankes ud på livets ambolt. Vi har været igennem meget sammen. Jeg har tillid til dig, præcis som du har tillid til mig.”

– L. Ron Hubbard til David Miscavige