DAVID MISCAVIGE:
EN RENÆSSANCE FOR SCIENTOLOGY

Selv om man i Scientologys historie mange gange har forsøgt at gøre alle L. Ron Hubbards materialer tilgængelige på så mange sprog som muligt, har det været vanskeligt at opnå fuldstændig succes med det. Hvad enten det drejede sig om begrænsningerne i teknologien til restaurering af lyd for at redde L. Ron Hubbards 50 år gamle båndforedrag eller manglende originaler, så har forhindringerne været markante. Af denne grund fulgte David Miscavige, Bestyrelsesformand for Religious Technology Center (RTC), engageret et program, som han oprindeligt havde igangsat under L. Ron Hubbards ledelse. Resultatet af dette program var redningen af Scientology religionens skrifter.

Det, som nu er kendt i hele Scientology verdenen som ”Guldalderen for viden” blev indledt af David Miscavige i marts 2005. Det er det mest omfattende RTC-program i historien, og det afspejler tusinder og atter tusinder af timers verificering og restaurering af disse skrifter.

Dianetics’ og Scientologys viden udgør en kronologisk vej med L. Ron Hubbards forskning i sindet, ånden og livet, som kulminerede med udviklingen af Broen i Scientology. Fordi disse materialer kun delvist var tilgængelige, var det ikke muligt for scientologer at opnå en komplet forståelse af al den visdom, som udgjorde L. Ron Hubbards religiøse arv. For at kunne tilvejebringe denne forståelse forestillede L. Ron Hubbard sig den dag, da hans skrevne og indspillede materialer kunne gøres bredt tilgængelige for alle scientologer.

Kongresserne
udgivet som et led i Guldalderen for viden. Her var L. Ron Hubbards brede offentlige forum, hvor han bekendtgjorde sine banebrydende opdagelser inden for Dianetics og Scientology. Som det er tilfældet med de andre materialer, der dukkede op under Guldalderen for viden blev disse foredrag oversat til 15 sprog, så Scientology blev tilgængelig for halvdelen af verdens befolkning.