DAVID MISCAVIGE:

RESTAURERING AF L. RON HUBBARDS FOREDRAG

Restaurering af L. Ron Hubbards foredrag fra denne periode blev endnu en afgørende fase i dette projekt. I 1950’erne leverede L. Ron Hubbard hundredvis af foredrag til dianetikere og scientologer, der hver især gik i detaljer med et af aspekterne fra den tilsvarende bog. Selvom disse foredrag blev optaget, havde mange af dem aldrig været bredt tilgængelige på grund af manglende faciliteter til at reproducere dem i kirkens tidlige år. Et tidligere projekt havde finkæmmet de byer, hvor foredragene blev holdt – Los Angeles, Phoenix, Philadelphia, Wichita, London, Melbourne, Johannesburg – og samlet alle kendte originale optagelser sammen. Men en egentlig masseproduktion blev stadig hindret på grund af den ringe kvalitet af mange af de originale optagelser eller på grund af deres forringelse gennem årene. Faktisk var det sådan, at på trods af forskellige forsøg på at restaurere dem gennem årene, var mange af foredragene aldrig blevet hørt af nogen, siden den dag de blev holdt.

Ikke desto mindre havde computere og digital teknologi ved indgangen til det 21. århundrede udviklet sig voldsomt, og det minutiøse arbejde blev påbegyndt endnu en gang – og denne gang med resultat. Men selv da, og for at opnå en kvalitet, der var passende for indholdet, fortsatte kirken med at skubbe grænserne for den eksisterende lydteknologi, og på den måde etablerede de verdens mest sofistikerede lydrestaureringsstudier. Ti tusinder af timer senere havde projektet med succes restaureret hundredvis af timers materiale, der tidligere havde manglet eller bestod af forvrængede eller næppe hørbare optagelser. Slutresultatet var en enorm samling Scientology materialer, der blev genvundet, så de vil være tilgængelige i al evighed.

Følgen af dette monumentale projekt bestående af forskning, verificering, redigering og lydarbejde var den mest dramatiske bedrift i kirkens historie: selve fundamentet for Scientology religionen var nu genvundet. 18 bøger af L. Ron Hubbard, perfekte ned til mindste detalje; hver bog med sin tilsvarende foredragsrække, 280 foredrag i alt fremstillet in-house på cd; hver foredragsrække med verificerede afskrifter og supplerende referencer; og hver bog og foredragsrække med en usædvanligt omfattende ordliste, der definerer ordene, sådan som Hubbard brugte dem, for at sikre, at enhver lytter kan forstå materialet; og hver bog og foredrag reproduceret og udgivet på verdens 15 mest talte sprog.

Og det er derfor, at dette i sandhed er en Guldalder for viden for enhver scientolog.

Som David Miscavige opsummerede det: ”Og bare for det tilfælde, at I gik glip af det – vi taler ikke om ’korrigerede’ manuskripter. Ikke om ’verificerede’ manuskripter. Og de er bestemt ikke bare ’omarrangerede’. Det, vi taler om, er den 100 % uforfalskede KILDE.”

Det er det primære mål for enhver scientolog at vide, at man modtager det faktiske materiale fra kilden til Scientology, L. Ron Hubbard. Og David Miscavige har gjort det muligt.