VÆRDIEN AF SCIENTOLOGY

Gennem auditering og uddannelse har scientologer indset, at der er meget i vor moderne verden, der kun har en flygtig, ikke permanent karakter og er baseret på ting, som ikke vil bestå, eller som er ved at blive ødelagt. Scientologer ved, at brugen af Scientology kan gengive et menneske alle dets åndelige potentialer, og at dette udbytte varer evigt. Dette giver også en erkendelse af ens egen udødelighed.

Når man er fanget i en økonomisk trædemølle og angribes fra alle sider af vor tids materialisme, kan det være svært at forestille sig, at højere tilstande overhovedet kan eksistere.

Men de eksisterer.

Praksissen i Scientology sigter mod en bedre tilstand for Mennesket og åbner vejen hertil med en sikker bro ind i fremtiden. Man har drømt om vejen i fortiden. Den har ikke eksisteret for Mennesket før nu.

Den findes i Scientology.