SCIENTOLOGYS RELIGIØSE CEREMONIER

Scientology præster foretager mange af de samme slags ceremonier som præster i andre religioner.

Søndagssamling

Hver søndag holder kirkens præst en ugentlig prædiken for medlemmerne i kirken, som også er åben for ikke-medlemmer. I prædikenen kan præsten tale om et emne, der har at gøre med et af religionens betydningsfulde tankesæt eller praksisser, og fortælle om, hvordan det kan anvendes i dagligdagen.

Typiske prædikener kan omhandle ideen om at mennesket er et åndeligt væsen, de otte dynamikker, aksiomerne i Scientology eller måske kirkens trosbekendelse.

Disse ugentlige prædikener har betydning ved at give inspiration til scientologers religiøse engagement, men de giver også et håb om en bedre tilværelse til folk, som ikke er scientologer, der altid er velkomne til at deltage.

Ceremonier

Scientology menigheder afholder desuden bryllupper og navngivning med deres egne formelle ceremonier, ligesom der afholdes en begravelsesceremoni for afdødes familie og venner.

Det er oftest kirkens præst, der udfører disse ceremonier, selvom enhver, der er ordineret som præst i Scientology kirken kan forrette dem. Scientologer er af den opfattelse, at Scientology tjenester, der henvender sig til ånden i overensstemmelse med den religiøse lære, specielt passer til deres behov og bibringer disse begivenheder en speciel kvalitet.