HVORDAN UDDANNES SCIENTOLOGER?

I sin forskning gjorde L. Ron Hubbard mange opdagelser om, hvordan man mest effektivt kan uddanne folk. Disse opdagelser anvendes i dag i forbindelse med kirkens kurser. Han isolerede de grundlæggende faktorer i indlæringsprocessen og satte dem i system i form af en studieteknologi. Studieteknologi er et selvstændigt område og kan anvendes til at studere et hvilket som helst emne. Den bruges i al Scientology uddannelse, men er fuldt ud lige så brugbar i studiet af alle andre emner.

Blandt de elementer, man kun finder i et kursuslokale i Scientology, er kursuslederen, som er ekspert i studieteknologien og er dygtig til at finde og afklare alle de barrierer og forhindringer for forståelse, som en studerende kan komme ud for.

Kursuslederen holder ikke foredrag og kommer ikke på nogen måde med sin egen udlægning af emnet. Dette punkt er vigtigt, fordi resultaterne, der er opnået i Scientology, kun er fremkommet ved at følge læren præcist, som den er nedskrevet af L. Ron Hubbard. Emnet er allerede blevet udforsket og afprøvet, og virkningen af at anvende det er fuldt ud bevist. Mundtlige fortolkninger fra lærer til studerende vil uundgåeligt indeholde ændringer i forhold til den oprindelige tekst, uanset hvor utilsigtet dette måtte være, og til sidst ville effekten af Scientology være gået tabt. Dette er grunden til, at der gøres så meget ud af at sikre, at den studerende kun modtager den uændrede version, som den foreligger skrevet eller indtalt af L. Ron Hubbard selv.

I stedet hjælper kursuslederen den studerende med selv at tilegne sig stoffet, mens han lægger særlig vægt på forståelse og anvendelse. Denne uddannelsesmetode har vist sig at gøre studerende i stand til at forstå mere og gøre dem langt bedre til at bruge det, de har lært, end traditionelle uddannelsesmetoder.