AT VÆRE SCIENTOLOG

Uddannelse i Scientology giver evnen til at møde og klare tilværelsen. Færdigheden i at kommunikere effektivt, til virkeligt at hjælpe andre, til at klare hvad livet måtte byde på – alle disse færdigheder har lige så mange anvendelser, som der er udfordringer i tilværelsen.

Behovet for auditorer er stort, da det er indlysende, at mennesker kun kan hjælpes til frihed en ad gangen. I modsætning til mange andre religioner sker hjælpen i Scientology til syvende og sidst mellem to mennesker: auditor og præclear. Mange scientologer uddanner sig for at blive auditorer, og enhver, som ønsker at hjælpe sine medmennesker, kan gøre det samme. Men et ikke mindre vigtigt aspekt er, at man kan opnå en større evne til at klare livet, end man nogen sinde har drømt om. Man kan ikke have noget bedre formål end det at hjælpe sine medmennesker, og der er ikke nogen bedre måde at gøre dette på, end ved at blive auditor. Auditorer anvender det, de har lært, til at hjælpe andre med auditering og at ændre tilstande, hvor end de finder situationer, der bør forbedres.

Dette er den uddannede scientologs mission. Drømmen om en bedre verden hviler på hans medmenneskelighed og dygtighed.