INDIVIDUEL STUDIUM

Scientology uddannelse gør det muligt for den enkelte at lære i sit eget tempo. Hvert kursus følger det, der kaldes et checksheet. Dette er endnu en nyskabelse i den studieteknologi, L. Ron Hubbard udviklede. Et checksheet er et middel til at arrangere og fremlægge emnets materialer på en trinvis måde for at lette indlæringen. Et checksheet angiver rækkefølgen af de ting, der studeres, og for de praktiske øvelser.

Materialerne i et Scientology kursus består af bøger, andre udgivelser, film og foredrag af L. Ron Hubbard. Disse står på checksheetet, og den studerende studerer dem i den angivne rækkefølge. Den studerende går fra et trin til det næste, når han er klar til det. Der er ikke nogen, der ”kommer bagud”, eller nogen forventning om, at man blindt godtager kursets data eller andre lignende ydmygelser, som kun alt for ofte forekommer i det etablerede uddannelsessystem. Et Scientology kursus er kun til, for at den studerende kan få udbytte af det, så det er hans egen øgede viden, der er den afgørende faktor for kursets gennemførelse.

Da vægten lægges på udførelse og ikke på at studere for studiets egen skyld, kommer den studerende snart til at arbejde sammen med andre studerende på kursets praktiske dele, hvor de studerer sammen for virkelig at blive dygtige til det, de har lært. Der hersker en atmosfære af gensidig hjælp i ethvert Scientology kursuslokale.