E-METERET

Auditeringen fremmes ved, at man bruger et religiøst hjælpemiddel, som hjælper auditor og præclear med at lokalisere områder med åndelig bekymring eller lidelse.

Denne religiøse genstand kaldes et elektropsykometer eller E-Meter. (Elektro-psyko-meter fra elektrometer, en kalibreret anordning, der bruges til at måle ekstrem lav strøm og psyken, den menneskelige sjæl, ånden eller sindet). E-Meteret måler personens åndelige tilstand eller forandringer i denne og er dermed til stor hjælp for auditoren i bestræbelserne på at hjælpe præclear med at lokalisere de områder, der skal arbejdes med. Det reaktive sinds skjulte natur nødvendiggør brugen af et apparat, som er i stand til at registrere virkningen af det – en funktion E-Meteret udfører meget præcist.