SAMMENLIGNING MED ANDRE PRAKSISSER

Tidligere bestræbelser på at hjælpe mennesket gik ud på at gennemtvinge moral- eller adfærdsregler. Men uden noget kendskab til det reaktive sind eller nogen metode til at fjerne dets irrationelle påbud gav de ingen varig forbedring.

Auditering er helt forskellig fra disse tidligere praksisser, hvoraf mange var uden virkning og nogle, såsom psykiatri, var direkte skadelige. I auditering følges en præcist planlagt rute, som fører til bestemte åndelige fremskridt, og det er kun det enkelte menneske, der auditeres, som afgør, om disse fremskridt er blevet nået eller ej. Præclear afgør selv, om han har genvundet en evne eller er kommet af med en barriere i livet – ingen andre. Auditoren bliver ved med at hjælpe præclear, indtil præclear, ud fra sin egen erkendelse, ved, at han har nået målet. Det er ikke auditor eller nogen som helst anden i Scientology, som siger, at præclear har opnået en forbedring. Præclear ved det selv. Da målet for auditering er at genvinde ens eget åndelige potentiale og frihed, kan ens fremskridt ikke afgøres på nogen anden måde.

Auditering er opbygget af fællesnævnere, som gælder for alt liv. Der er ingen variable faktorer i auditering. De samme fremgangsmåder virker for alle præclears. Kun auditering giver en person sit oprindelige potentiale tilbage og gør ham i stand til at være den person, han ved, han virkelig er. Kun auditering gør en person fri af det reaktive sinds fælder.