AUDITOREN OG PRÆCLEAREN

En person, som er uddannet og kvalificeret til at hjælpe andre gennem auditering, kaldes en auditor. En Auditor defineres som én, der lytter. Det kommer fra det latinske ord audire, der betyder at høre eller lytte. En auditor er en præst eller en person, der er under uddannelse til præst i Scientology kirken.

En person, som modtager auditering, kaldes en præclear – fra præ (før) og ”clear”, det vil sige en person som endnu ikke er clear. En præclear er én, som gennem auditering finder ud af mere om sig selv og livet.