SANDHEDEN OM STOFFER:
OPLYSNING OM STOFFER PÅ VERDENSPLAN

Hvert 12 sekund vil endnu et skolebarn begynde at eksperimentere med ulovlige stoffer for første gang – en ubehagelig påmindelse om, hvor udbredt stofmisbrug er blandt unge.

For at bekæmpe denne epidemi har Scientology kirken sponseret den største ikke-statslige forebyggende informationskampagne om stoffer i verden. Det er endeligt bevist, at bliver unge mennesker gjort bekendt med sandheden om stoffer – faktisk information om hvad stoffer er, og hvad de gør – så falder antallet af misbrugere tilsvarende. Ifølge statistiske undersøgelser har kampagnen indtil nu forebygget omkring 500.000 unge menneskers brug af party-stoffer – eller det, der er værre.

Der kan og skal imidlertid gøres meget mere. David Miscaviges oprindelige initiativ garanterede, at kampagnens pædagogiske materialer var gratis til rådighed for alle, der bad om dem. Således tilbyder Scientology kirken publikationerne (som er alment tilgængelige data uden referencer til Scientology) til ligesindede sammenslutninger mod stoffer, statslige institutioner, borgergrupper og skoler. Disse materialer omfatter en serie på 13 informative hæfter – Sandheden om stoffer – der dækker de mest udbredte narkotiske stoffer og oplyser de unge mennesker lige på og hårdt om de faktiske virkninger af narkotika.

Der er også en lærervejledning, en aktivitetsmanual og lærerens materialer til brug i klasseværelset. Disse materialer giver lærere, politimyndigheder og lokalgrupper effektive værktøjer til at oplyse unge og give dem mulighed for at træffe de rigtige beslutninger angående stoffer.

Endelig er der en nyligt udgivet 90-minutters dokumentarfilm til at supplere Sandheden om stoffer-hæfterne. Hvert afsnit i filmen giver en grundig indsigt i hvert stof – beskrevet af mennesker der har overlevet afhængighed af stoffer.

Alt i alt repræsenterer Stoffri Verden-kampagnen et enormt skridt i retning af at opdrage en generation, der vil forblive fri for narkotikaafhængighedens virkninger.