SCIENTOLOGYS FRIVILLIGE HJÆLPERE:
YDER HJÆLP, HVOR OG NÅR DER ER BRUG FOR DET.

Som en reaktion på den tiltagende kriminalitet og vold i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne grundlagde L. Ron Hubbard programmet med de Frivillige Hjælpere. Det blev udviklet for at tilbyde praktiske redskaber til at skabe forståelse og medleven. Disse redskaber var desuden specielt udviklet til at blive anvendt af såvel scientologer som ikke-scientologer. Således blev der skabt en bred bevægelse af folk fra alle samfundslag, der var fast besluttede på at give praktisk hjælp til andre mennesker overalt i verden. Gennem de sidste 30 år har Scientologys Frivillige Hjælpere ydet nødhjælp ved 128 katastrofeområder af den værste slags.

Skønt ingen kunne have forudset den voldsomhed, hvormed samfundets sociale fernis blev revet bort den 11. september 2001, indså David Miscavige klart, at tiden var inde til, at scientologerne fordoblede deres anstrengelser for at hjælpe deres medmennesker. Det nu legendariske internationalt udstedte direktiv havde overskriften Så er det nu! Det inspirerede til en utrolig vækst i programmet for de Frivillige Hjælpere. Den 11. september 2001 var der 6.000 Frivillige Hjælpere på verdensplan. I dag er de blandt de mest anerkendte uafhængige nødhjælpsorganisationer i verden med over 200.000 Frivillige Hjælpere på tilkaldevagt internationalt.

En Frivillig Hjælper fra Scientology lukker ikke øjnene for smerte, ondskab eller uretfærdigheder i tilværelsen. En Frivillig Hjælper fra Scientology er et menneske, der hjælper sine medmennesker på frivillig basis ved at bringe formål, sandhed og åndelige værdier tilbage i andres tilværelse. De Frivillige Hjælpere lever efter mottoet: ”Der kan gøres noget ved det.”