MENNESKERETTIGHEDER:
UNDERVISER I TOLERANCE OG FRED

Idet han vidste alt om L. Ron Hubbards formaninger til nationale regeringer om at håndhæve de fundamentale mennekerettigheder og at overholde de 30 artikler i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, inspirerede David Miscavige til iværksættelsen af Scientology kirkens menneskerettighedskampagne.

Et centralt punkt i vores tro i Scientology er en overbevisning om, at hele menneskeheden er berettiget til umistelige rettigheder. Så i over 50 år har scientologer forsvaret principperne fra Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

I dag støtter Scientology kirken den største ikke-statslige informationskampagne for at gøre Verdenserklæringen om Menneskerettighederne kendt verden over.

Kirkens menneskerettighedsinitiativ sponserer grupper og aktiviteter, og de uddeler deres materialer til personer, grupper og regeringsorganer i 93 lande. Dette omfatter:

  • Hæftet Hvad er menneskerettigheder? og public service-meddelelser, der informerer unge og voksne om de 30 artikler fra Verdenserklæringen om Menneskerettighederne i et sprog, som enhver kan forstå.
  • En studievejledning, en aktivitetshåndbog og et sæt med undervisningsmaterialer, der giver lærere, menneskerettighedsgrupper og myndigheder effektive redskaber til at undervise unge og voksne i deres menneskerettigheder.
  • En ledsagende dokumentar-video, Historien om menneskerettigheder, der supplerer public service-meddelelserne, hæfter og undervisningsmaterialer som et yderligere redskab til at skabe en universel bevidsthed om og respekt for menneskerettigheder.