ANVENDELSE AF TONESKALAEN

Det enkle ved denne skala, som man bør vide, er, at folk finder det vanskeligt at respondere på kommunikation, som ligger for langt over det punkt, hvor de sidder fast. Hvis man prøver at hjælpe en, som er i apati ved at snakke til vedkommende på entusiasme, vil man næppe have stor succes. Det er ikke nemt at spænde over afstanden mellem sådanne yderligheder, medmindre man forstår Toneskalaen.

Ved at bruge den viden, der ligger i Toneskalaen, vil man imidlertid kunne finde den følelse, der ligger en halv til en hel tone over personen, kommunikere til personen på den tone og således bringe ham op til højere toner. Ved gradvist at bevæge sig op ad skalaen er det muligt at hjælpe en anden til at komme ud af fastlåste tilstande og genvinde livsglæde og et mere vitalt livssyn.

Toneskalaen har kolossal betydning i tilværelsen og for ens forhold til andre. Hubbard foretog en omfattende undersøgelse af menneskets adfærd, og hans samlede arbejde inden for dette område giver en præcis beskrivelse af holdninger og adfærd i omgangen med andre mennesker. Ved at vide, hvor en person befinder sig på skalaen, kan man præcist forudsige hans handlinger.

Viden om Toneskalaen åbner for en større forståelse af ens medmennesker i en grad, der ikke tidligere har været tilgængelig. Det er en sand teknologi, der kan hjælpe andre til at forbedre deres liv.