OVERLEVELSE OG SINDET

L. Ron Hubbard siger i Dianetics, at det er sindets formål at løse de problemer, der er forbundet med overlevelse.

Sindet styrer personen i hans bestræbelser på at overleve. Det baserer sine handlinger på den information, det modtager eller registrerer. Sindet registrerer oplysninger ved hjælp af det, man kalder mentale indtryksbilleder.

Sådanne billeder er faktisk tredimensionale. De indeholder farve, lyd, lugt og andre perceptioner. De indeholder også ens konklusioner og tanker. Sindet danner hele tiden mentale indtryksbilleder, det ene øjeblik efter det andet. Du kan for eksempel undersøge billedet af, hvad du fik til morgenmad i morges, ved at genkalde dig din morgenmad. Og du kan på samme måde få et billede af en hændelse, der foregik sidste uge, ved at genkalde det eller endda genkalde noget, der skete endnu længere tilbage.

Mentale indtryksbilleder består faktisk af energi. De har masse, de eksisterer i rum, og de følger nogle helt bestemte adfærdsmønstre. Det mest interessante er, at de kommer til syne, når man tænker på noget. Hvis man for eksempel tænker på en bestemt hund, får man et billede op af denne hund.

Hvordan disse billeder er gemt i sindet, hører til emnet ”Tidssporet”.