CLEARWATER, FLORIDA

SCIENTOLOGER FRA 172 NATIONER ERKLÆRER: VI ER IAS!

30. NOVEMBER 2013

En ridder på en hvid hingst.

Et militærorkester med trommer og sækkepiber.

Mere end 6.500 scientologer, der repræsenterede omkring 50 nationer, gik ind i den store sal for at fejre.

Den årlige IAS-fejring lagde vægt på et dynamisk år med vækst for Scientology religionen og uforlignelige resultater fra de IAS-sponserede humanitære programmer, der nu er i gang i 162 lande.

Det var paraden, der bebudede 29-året for Den Internationale Forening af Scientologer, der mødtes weekenden den 29. november i Clearwater i Florida.

Årsdagen blev fejret kun to uger efter den historiske indvielse af det nye åndelige hovedkvarter for Scientology og den monumentale udgivelse af Teknologiens Guldalder fase II.

Det hele begyndte fredag aften, da mr. Miscavige, Bestyrelsesformanden for Religious Technology Center, henvendte sig til den internationale forsamling: ”Ved kernen af Scientology og midten af vores verden står Den Internationale Forening af Scientologer. Fra et planetarisk perspektiv bugter det sig nu 100.000 km fra Afghanistan til Island med et medlemskab der taler 65 sprog, kommer fra mere end 200 racer og kulturer i 172 nationer på Jorden. Som alt sammen bebuder: ”Vi er IAS”

Fejringen fremhævede et dynamisk år med vækst for Scientology religionen og uforlignelige resultater fra de IAS-sponserede humanitære programmer, der nu er i gang i 162 lande.

Kroningen på fejringen var bekendtgørelserne om årets modtagere af Den Internationale Forening af Scientologers Frihedsmedalje. Denne pris bliver uddelt til eksemplariske scientologer, som kæmper for værdighed og frihed for hele menneskeheden og derigennem fremmer kirkens humanitære mål.

De tre Frihedsmedaljevindere i 2013 blev anerkendt for henholdvist at stå i spidsen for lovgivning i Mexico, som nu beskytter alle borgere fra psykiatrisk medicinering og brutalitet; for effektivt at fremme Verdenserklæringen for menneskerettighederne overalt i Taiwan og informere millioner om deres umistelige rettigheder; og for at redde titusinder af liv fra stofafhængighed i Nepal gennem Narconons program – og de har nu også et IAS-sponseret døgncenter på Hubbard’s Peak, et højdepunkt i Himalaya over Kathmandu, der blev navngivet af nepaleserne til ære fra L. Ron Hubbard. Mere end 50 tidligere IAS Frihedsmedaljevindere deltog i weekendens arrangementer.

Den følgende aften samledes tusinder af scientologer igen til det årlige IAS Patrons Ball. Den elegante gallafest bød på det største antal IAS Patrons i historien og anerkendte dem for deres uforlignelige bidrag til IAS-sponserede programmer, der fremmer Scientologys mål mod en bedre verden.

Deltagerne omfattede 270 Patrons, 165 Patrons with Honors, 145 Patrons Meritorious, 130 Silver Meritorious, 33 Silver Meritorious with Honors, 76 Gold Meritorious og 17 Gold Meritorious with Honors. Så er der også de eksklusive niveauer af bidrag: 52 Platinum Meritorious, 39 Platinum Meritorious with Honors, 29 Diamond Meritorious og de ophøjede rækker af Patrons Laureate, Excalibur og Maximus.

Fejringen af IAS Patrons sluttede med en koncert med jazz-legenderne Chick Corea (IAS Frihedsmedaljevinder) og Stanley Clarke.

_________________

Den Internationale Forening af Scientologer (IAS) er en medlemsorganisation, der blev grundlagt i 1984 og er åben for scientologer fra alle nationer. Formålet med IAS er at At forene, fremme, støtte og beskytte Scientology og scientologer overalt i verden, så Scientologys mål – som fremsat af L. Ron Hubbard – kan opnås. Disse mål er: ”En civilisation uden vanvid, uden kriminelle og uden krig, hvor duelige mennesker kan trives, og hæderlige mennesker kan have rettigheder, og hvor mennesket har frihed til at hæve sig til større højder.”