AKTIVITETER I SAMFUNDET

SPREDER VEJEN TIL LYKKES
GLOBALE BUDSKAB

Det internationale netværk af frivillige og sponsorer af Vejen til lykke dækker nu over 186 lande.

I mange byer har frivillige arbejdet med levereglen ”Beskyt dine omgivelser og gør dem bedre” ved at gøre en indsats for at fjerne flasker, dåser og affald i deres nabolag.

Tusindvis af skoler har deltaget i ”Sæt et godt eksempel”-konkurrencer, hvor unge mennesker spiller en aktiv rolle for at opbygge ansvarlighed, kompetence og tillid. En uafhængig undersøgelse af Vejen til lykke-programmer i skoler fandt, at 90 % af de deltagende lærere havde bemærket en positiv ændring i deres elevers holdninger.

FRIVILLIGE har brugt VEJEN TIL LYKKE-HÆFTERNE i KATASTROFEOMRÅDER til at SKABE RO og HJÆLPE MED AT DÆMME OP FOR VOLD.

Vejen til lykke bruges også på idrætsanlæg og i gymnasier som et redskab til at fremme god sportsånd og fair play. Gennem særlige programmer udvikler idrætsudøverne værdier, der er bygget på sund fornuft, og som kan hjælpe dem med at forbedre deres præstationer både som enkeltpersoner og som holdspillere.

Professionelle og virksomhedsejere har fået uddelt Vejen til lykke i deres lokalområder ved at sponsere konkurrencer og kampagner, der tog sigte på at gøre skoler sikre og fri for stoffer.

Levereglerne fra Vejen til lykke anvendes på utallige andre måder. Som udtrykt af en talsmand fra en forstad i Los Angeles er hæftet effektivt til at løse dagligdagens konflikter:

”Vi har fået virkelig god respons fra folk i lokalsamfundet, efter at vi begyndte at uddele Vejen til lykke. Der var en masse problemer på en lokal byggeplads med stridigheder mellem beboerne samt en masse kriminalitet. Ved det månedlige beboermøde delte byggelederen hæfter ud til beboerne. Efterfølgende bemærkede hun en betydelig ændring – og der var også en nedgang i kriminaliteten. Det kom fra bogen.”

Frivillige, der er engageret i at forbedre moralske standarder og påvirke lokalsamfundet i positiv retning, uddeler Vejen til lykke-hæfter overalt.

Frivillige har også brugt Vejen til lykke-hæfterne i katastrofeområder til at skabe ro og hjælpe med at dæmme op for vold. For at formindske bandeaktivitet har de frivillige i Los Angeles fjernet graffiti fra 130 bygninger, alt imens de uddelte tusinder af Vejen til lykke-hæfter. I Irak holdt to frivillige en række seminarer for mere end 2.500 mennesker om Vejen til lykke og uddelte undervejs 30.000 eksemplarer af hæftet. I Israel er der holdt 15.000 foredrag og workshops om Vejen til lykke med 350.000 deltagere i alle aldre.

Vejen til lykke har også vist sig at være et effektivt redskab i arbejdet med forebyggelse af kriminalitet og rehabilitering af kriminelle. Den er blevet brugt med succes i fængsler, ungdomsinstitutioner og kriminalpræventive programmer. Den er også et centralt element i Criminon-programmet, som er et almennyttigt program, der har til formål at rehabilitere lovovertrædere. Dette program har bredt sig ud over verden og er efterhånden i brug i mere end 1.500 fængsler i 38 lande, hvor mere end 150.000 indsatte er blevet hjulpet.

Criminon-programmet tager direkte fat på årsagen til kriminalitet ved at genoprette selvrespekt og udstyre lovovertræderen med færdigheder til at begå sig i livet, hvorefter det sender dem tilbage til samfundet som positive og bidragende medborgere.

Criminon-programmet tilbydes på to måder: online-kurser og brevkurser. Der findes en Vejen til lykke-pakke med vejledning og materialer til brug for dem, der står for undervisningen i fængsler og ungdomsfængsler.

Materialerne, som er gratis, giver nogle redskaber, som kan bruges til at hjælpe en lovovertræder med at genfinde sin selvrespekt og til at komme ud af et liv i kriminalitet. Materialerne kan fås hos både Criminon og Vejen til lykke-stiftelsen.

De steder inden for fængselssystemet, hvor man laver rehabiliteringsprogrammer, der tager udgangspunkt i Vejen til lykke, har det vist sig, at tilbagefaldsprocenten er faldet markant selv blandt de mest hårdkogte lovovertrædere.

Information om Criminons samlede rehabiliteringsplan findes på www.criminon.org.