VERDENSOMSPÆNDENDE OPLYSNING
FREMMER UNIVERSELLE MENNESKERETTIGHEDER

I en verden, hvor folk konstant bombarderes med foruroligende rapporter fra medierne om menneske­rettigheds­krænkelser – lige fra angreb med dødelig giftgas til menneske­smugling, fattigdom og menneskeskabt hungersnød, er der kun få, der forstår deres rettigheder, og endnu færre ved, hvordan de skal håndhæve dem.

I overensstemmelse med en langvarig tradition, hvor der kæmpes for frihed for alle, søger Scientology kirken og dens medlemmer at opnå dette ved at støtte et af de mest vidtrækkende initiativer med undervisning i menneskerettigheder og bred information, nemlig United for Menneskerettigheder og deres program for unge mennesker – Unge for Menneskerettigheder.

Der er to formål med disse almennyttige, ikke-religiøse organisationer: At lære unge mennesker deres umistelige rettigheder og på den måde skabe en betydelig forøgelse af én generations bevidsthed; og at bede regeringer om at indføre og håndhæve FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne fra 1948, der er verdens førende menneskerettighedsdokument, og kræve undervisning i menneskerettigheder i skoler.

United for Human Rights og Unge for Menneskerettigheder støtter et væld af aktiviteter og uddeler undervisningsmaterialer på 17 sprog, som fremmer dette initiativ på alle niveauer af samfundet. Disse programmer bliver varmt modtaget overalt og anvendes af skoler, kirker, grupper i lokalsamfundet, menneskerettighedsorganisationer, politiet, militæret og offentlige organisationer i hele verden.

BRINGER MENNESKERETTIGHEDER TIL

MEXICO

Den beskyttelse af menneskerettigheder, der ligger i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, er nu stadfæstet i den mexicanske grundlov, ratificeret af delstaterne og underskrevet af præsidenten.

Kampen for menneskerettighedsreformer i Mexico er en dødsensalvorlig aktivitet. Karteller, der smugler narko og driver menneskehandel, begår alle former for menneskerettighedskrænkelser – tvangsarbejde, kidnapning, tortur og mord.

Unge for Menneskerettigheder Mexico blev grundlagt i 2004 af mexicanske scientologer og andre, der havde besluttet sig for at gøre noget alvorligt ved landets blakkede menneskerettighedsrenommé. UFM lancerede en omfattende ”Hvad er menneskerettigheder?”-kampagne på enhver tilgængelig græsrodskanal – med rockkoncerter, maratoner, underskriftsindsamlinger og hundredvis af foredrag holdt på skoler på alle niveauer. De sendte også public service-meddelelser på landsdækkende tv til millioner af mennesker og delte menneskerettighedshæfter ud vidt og bredt sammen med mexicanske kendisser, der fortalte om vigtigheden af at kende til menneskerettighederne.

Ud over deres eget arbejde med programmet tilbød UFM deres hjælp og materialer til FN, til forskellige lokale og nationale myndigheder og til undervisningsinstitutioner samt menneskerettighedsgrupper.

Den nationale menneskerettigheds­kommission har benyttet UFM’s materialer ved mere end 300 seminarer, som blev besøgt af 15.000 teenagere. Unge for Menneskerettigheders materialer har været et vigtigt element i oplysningsprogrammet om borgerrettigheder, der blev sponseret af Miljøministeriet.

I den mexicanske delstat Chiapas uddannede Unge for Menneskerettigheder 1.000 studerende og undervisere for Agenturet for Familieudvikling. Lovgivere fik derefter hele teksten fra Verdenserklæringen om Menneskerettighederne lagt ind i Chiapas grundlov, så undervisning i menneskerettigheder nu er obligatorisk.

Unge for Menneskerettigheder og andre fremlagde kort tid efter sagen for den mexicanske nationalkongres. I et klima med øget opmærksomhed omkring menneskerettigheder er beskyttelsen af de rettigheder, der er formuleret i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, nu stadfæstet i landets grundlov. Begivenheden markerede en renæssance for menneskerettigheder for mexicanske borgere, og langt om længe kom der en erkendelse af, at beskyttelse af grundlæggende rettigheder for landets borgere er afgørende for at opbygge og bevare en stærk, moderne og fri nation.

350
TUSIND
mexicanske
borgere
UDDANNET I
MENNESKE-­
RETTIGHEDER

”Det er mig en ære at anerkende Unge for Menneskerettigheder Ecuador for deres værdifulde bidrag til uddannelsen i og udbredelsen af menneskerettigheder i Ecuador og for at fremme en national kultur med respekt for menneskerettighederne.” – Koordinerende minister for kulturarv, Ecuador

”Jeg vil gerne lykønske jer med at have produceret filmen UNITED, som har den fordel, at den ikke blot henvender sig til unge, men også er fremstillet af unge, der har forstået vigtigheden af at kæmpe sammen mod racisme, diskrimination og intolerance. Vi lykønsker også alle, der deltager i Unge for Menneskerettigheders aktiviteter.” – Ministerråd, Den Permanente FN-mission i Guatemala

”Dette er for at anerkende jeres vigtige tiltag med oplysning om menneskerettigheder og ikke mindst for jeres arbejde med at gøre Verdenserklæringen om Menneskerettighederne mere kendt. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen vigtigere handling, der bidrager til fred og tilskynder til den respekt, vi hver især må vise hinanden, end at gøre disse rettigheder kendte og få dem i anvendelse. De unge, der er del af jeres organisation, fortjener al mulig hjælp og opmuntring i deres arbejde i deres hjemlande. Til dem og til alle, der hjælper til med at organisere dem: Må de fortsætte og øge deres indsats, og må denne indsats bære den sødeste frugt der findes: fred blandt individer, blandt grupper og blandt nationer.” – FN’s Kontor for Evaluering af Udviklingsprogrammer

NATIONER STÅR SAMMEN

OM AT FØRE ET FELTTOG FOR MENNESKERETTIGHEDERNE

150

Ingen steder i verden er kampen for menneskerettigheder et afsluttet kapitel. Selv i de lande, hvor retsstaten er det fremherskende princip, er der stadig et sammenstød mellem borgerne og dem, der nægter andre de umistelige rettigheder, eller som ignorerer dem. Men da det hjælper kolossalt at være mange, der holder sammen, giver United for Menneskerettigheders oplysningskampagne materialer og programmer til organisationer i godt og vel 150 nationer, og de arbejder for en fuld implementering af Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Disse lande omfatter Sydafrika, Colombia, Japan og Storbritannien, Grækenland, Danmark, Italien, Mexico og Taiwan, som trods deres forskelligartethed står sammen om en fælles realitet, nemlig at menneskerettighederne er en afgørende nødvendighed for at bevare et frit samfund.

”Jeg er stolt af at give min opmuntring og støtte til medlemmerne af Unge for Menneskerettigheders Klub for Morgendagens Ledere. Når I underviser unge rundt om i verden i betydningen af menneskerettigheder, skaber I og jeres kolleger værdifulde fortalere for fremme af tolerance og fred ... Jeg roser jeres klub såvel som de unge i Scientology Kirken for arbejdet med at øge respekt og værdighed blandt alle mennesker og for at fremme tolerance og fred i verden.” – Kontoret for International Religionsfrihed, USA’s udenrigsministerium