UNDERVISNINGSINITIATIV
UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER SKABER RESULTATER

I erkendelse af, at udbredelsen af menneskerettigheder er af afgørende betydning, har byen Johannesburg formaliseret dens langvarige samarbejde med Unge for Menneskerettigheder ved at indgå et officielt partnerskab. De laver workshops og kampagner i fællesskab for at nå ud til folk og for at informere offentlige myndigheder om menneskerettighederne. Både denne by og andre offentlige instanser i Sydafrika har bemærket, at partnerskabet har resulteret i en markant positiv udvikling i lokalsamfundene.


”Det er uddannelsen af ungdommen, der vil forbedre denne verden. Det er derfor, jeg vælger at støtte jeres program. I Østtimor har Unge for Menneskerettigheder indgået partnerskab med FN’s fredsbevarende mission. Ikke alene viste det sig at være en stor hjælp for FN, fordi det hjalp dem med at fuldføre deres mission, det hjalp dem også med at nå ud til 20 % af den samlede befolkning. Det er ganske enkelt enestående.” – Præsidenten for Australiens Råd for Undervisning i Menneskerettigheder

”Jeg støtter Unge for Menneskerettigheders formål: ’At lære unge i hele verden om menneskerettighederne og dermed hjælpe dem med at blive værdifulde fortalere for udbredelsen af tolerance og fred’. Jeg vil på det kraftigste anbefale Unge for Menneskerettigheder til undervisnings- og ungdomsinstitutioner og -organisationer.” – Grundlægger og leder af Friends of the United Nations

”Jeres anstrengelser til gavn for nuværende og kommende generationer er et forbillede for hele verden.”

”Det er opmuntrende at finde medlemmer af Scientology kirken blandt familier, ungdomsgrupper og andre organisationer i lokalsamfundet i færd med at levere effektiv undervisning i menneskerettigheder.” – Kongresmedlem, USA

”Med jeres bemærkelsesværdige undervisningsmateriale og jeres spændende elev-projekter spiller Unge for Menneskerettigheder og deres afdeling i Liberia en vigtig rolle for Liberias undervisning i menneskerettigheder.” – Liberias vicepræsident

1000
ORGANISATIONER
OG REGERINGS-ORGANER
VERDEN OVER
har arbejdet sammen med
UNGE FOR
MENNESKE-
­RETTIGHEDER

”Det er af afgørende betydning at fremme menneskerettigheder og tolerance, og det er virkelig opmuntrende, at jeres institution spiller en meningsfuld rolle i den henseende. Denne information er nyttig for vores program kaldet Genopbygningen af Moral-programmet.” – Premierminister for den nordvestlige provins, Sydafrika

”Jeg takker Scientology kirken for at have udviklet et universelt undervisningsprogram om menneskerettigheder. Jeres anstrengelser til gavn for nuværende og kommende generationer er et forbillede for hele verden.” – Fransk professor i internationale relationer og energiøkonomi

”Jeg skriver til jer for at vise, at jeg bakker op om indførelsen af en Unge for Menneskerettigheder-dag i byen Los Angeles. Jeg anerkender den indsats, jeres organisation yder for at inddrage ungdommen i Los Angeles i en dialog omkring Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Tak for det arbejde, I gør for at fremme fred, tolerance og samarbejde i hele verden i disse tider med strid og konflikter.” – Rådsmedlem, Fjerde Distrikt, Los Angeles

”Vi i OAS vil gerne lykønske jer og jeres organisation med det udmærkede materiale, og vi ser frem til yderligere samarbejde.” – Generalsekretariatet i Organisationen af Amerikanske Stater, Barbados

Afdelingen for Menneskerettigheder i Den Internationale Scientology Kirke og Unge for Menneskerettigheder er hvert år med til at sponsere et ungdoms-topmøde. Delegerede fra hele verden repræsenterer snesevis af nationer, der mødes for igen at hellige sig målet om at øge kendskabet og sætte gang i støtten til dette yderst vigtige formål.

Ved 2009-topmødet i Genève, hvor FN’s menneskerettighedsinstitutioner har deres hovedsæde, planlagde de unge delegerede en ”International March for Menneskerettigheder,” som er vokset år for år, og som nu finder sted i Canada, Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland, Rusland, USA og i adskillige andre lande. Der bliver afholdt flere og flere underskriftsindsamlinger, hvor myndighederne opfordres til at udbrede og håndhæve Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, og der bliver arrangeret marcher, hvor de seneste tiltrak tusinder af deltagere i over 60 lande.

”... et fald på omkring 96 procent i antallet af klager over og påstande om krænkelser af menneskerettighederne begået af den nationale hær.”

”I Colombias nationale hærs menneskerettighedsskole har vi taget menneskerettighedskampagnen fra Unge for Menneskerettigheder til os. Siden vi i 2009 indledte denne kampagne, er respekten for og forståelsen af menneskerettigheder vokset hos vores soldater, officerer og befalingsmænd. Faktisk forholder det sig sådan, at vi, siden vi begyndte at anvende disse kampagnematerialer som supplement til vores uddannelsesaktiviteter, har oplevet et fald på omkring 96 procent i antallet af klager over og påstande om menneskerettighedskrænkelser begået af den nationale hær.” – Leder af Colombias nationale hærs skole for menneskerettigheder og international humanitær lov

”Jeg må rose Scientology Kirken for dens Unge for Menneskerettigheder-program, som er et enestående eksempel på anvendelse af kunst til at støtte undervisning i menneskerettigheder rundt om i verden.” – Repræsentant for UNESCOs fredsuniversitet

UNGE LEDERE DUKKER OP I

ØSTTIMOR

I de tolv år siden Østtimor blev den første nye suveræne stat i det 21. århundrede, har regionen tiltrukket sig opmærksomhed både på grund af fremskridt og på grund af konflikter. Et partnerskab mellem FN’s fredsbevarende mission og Unge for Menneskerettigheder har resulteret i et mærkbart skridt i retningen af stabilitet i dette skrøbelige demokrati.

Uddelingen af undervisningsmateriale om menneskerettigheder på regionens to officielle sprog, portugisisk og tetum, har nået 20 % af befolkningen. Studerende kommer nu ud som menneskerettighedsudsendinge og fredsmagere, klar til at påtage sig lederroller, alt imens landet udvikler sig.

”Det gode arbejde, der udføres af Unge for Menneskerettigheder er beundringsværdigt og fortjener opbakning. Det ville være mig en ære at foreslå, at de bliver inkluderet som en officiel del af programmet for undervisning i menneskerettigheder i mit land.” – Østtimors præsident

RETTIGHEDER FOR ALLE I

DANMARK

I en tid med voksende etnisk og religiøs mangfoldighed arbejder Unge for Menneskerettigheder med at sikre undervisning i menneskerettigheder i Danmark. De sponserer græsrodsaktiviteter lige fra uddeling af hæfter til foredrag på skoler og offentlige møder.

Gennem det arbejde, Unge for Menneskerettigheder har lavet over det seneste årti, har foreningen opnået almennyttig status hos det danske skattevæsen; de har fået tilskud fra Københavns Kommune til deres March for Menneskerettigheder på årsdagen for Verdenserklæringen om Menneskerettighederne samt tilskud til undervisningsmaterialer fra Danmarks Kulturministerium.

”Kulturministeriet har givet Unge for Menneskerettigheder et tilskud ... på baggrund af, at Folketingets Finansudvalg har tiltrådt Kulturministeriets indstilling om fordeling af Udlodningspuljen til konkrete humanitære og almennyttige formål.” – Kulturstyrelsen, Danmark