HVAD ER AFBRYDELSE AF FORBINDELSEN?

En scientolog kan have besvær med at gøre fremskridt i sin auditering eller uddannelse, hvis han eller hun er i forbindelse med en suppressiv person eller en, der er fjendtligt indstillet over for Scientology eller dens lære. Alle åndelige fremskridt opnået fra Scientology kan godt blive tabt, fordi man konstant invalideres af en antagonistisk person, der ikke ønsker andet end at gøre skade på personen. For at løse dette kan man enten ”håndtere” personens fjendtlige indstilling ved at give korrekte oplysninger om Scientology og om kirken, eller – som en sidste udvej, når alt andet er mislykkedes – ”afbryde forbindelsen” eller holde op med at tale med personen.

Som defineret af L. Ron Hubbard:

”Udtrykket håndtere betyder oftest at glatte en situation ud med en anden person ved anvendelse af kommunikationsteknologien.

Udtrykket at afbryde forbindelsen er defineret som en beslutning truffet af personen selv, hvor han eller hun ikke ønsker at være i forbindelse med en anden person. Det er en afskæring af en kommunikationslinje.

Det grundlæggende princip bag ’at håndtere eller afbryde forbindelsen’ eksisterer i enhver gruppe, og vores er ikke anderledes.

Det minder meget om, hvordan man behandler en kriminel. Hvis den kriminelle ikke kan tales til fornuft, griber samfundet til den eneste anden løsning: Det ’afbryder forbindelsen’ mellem den kriminelle og samfundet. Med andre ord, det fjerner fyren fra samfundet og sætter ham i fængsel, fordi han ikke vil håndtere sit problem eller på anden måde ophøre med at begå kriminelle handlinger mod andre.”

En person, der afbryder forbindelsen, hævder simpelthen sin ret til at kommunikere med eller lade være med at kommunikere med en bestemt person. Dette er en af Menneskets mest grundlæggende rettigheder. For som Hubbard påpegede:

”Hvis man har retten til at kommunikere, så må man også have retten til ikke at modtage kommunikation fra en anden. Det er denne sidste naturlige følge af retten til at kommunikere, som giver os retten til privatliv.”

Der er ingen politik i Scientology, der påbyder kirkens medlemmer at afbryde forbindelsen med nogen, endsige familie og venner, der simpelthen har forskellige trosretninger. Tværtimod, den moralske kodeks for Scientology påbyder, at scientologer respekterer andres religiøse overbevisning. Kirken opmuntrer fremragende familieforhold, scientologer eller ej, og familierelationer bliver rutinemæssigt forbedret med Scientology, fordi scientologen lærer at øge kommunikationen og løse ethvert problem, der måtte have eksisteret tidligere.