UNDERVISNINGSINITIATIV
INFORMERER OM PSYKIATRISKE OVERGREB

Medborgernes Menneskerettigheds­kommissions internationale hovedkvarter (Citizens Commission on Human Right International) i Los Angeles huser et museum, der beretter historien om brutalitet inden for psykiatrien, fra dens tidligste torturmetoder til nutidens fastspændinger og bevidsthedsændrende medicin. Blandt de besøgende på museet er der studerende og professionelle inden for sygepleje, medicinalbranchen, lægevidenskaben og retsvæsenet tillige med fortalere for menneskerettigheder og borgerrettigheder. Dusinvis af universiteter inkluderer MMK-museet i deres officielle meritgivende pensum.


”Ær dem, som æres bør. Ved deres 40-års jubilæum vil vi bredt anerkende MMK’s enestående kamp mod psykiatriske overgreb og deres beskyttelse af børn mod krænkende behandling, og vi tilskynder MMK til at fortsætte deres humanitære arbejde.” – Repræsentanternes Hus, Mexico

”I anerkendelse af jeres utrættelige og modige arbejde, hvor I søger at forbedre vores samfund gennem jeres indsats inden for området med menneskerettighedskrænkelser, giver jeg jer mine bedste ønsker for jeres fortsatte succes og opnåelse af jeres mål.” – Medlem af den lovgivende forsamling, Californien

”De fleste har en indre fornemmelse af, at noget ikke er, som det skal være, og udstillingen giver dem kendsgerningerne, der begrunder den fornemmelse.” – Dekan fra Charter College i USA

”MMK har været med til at sikre beskyttelsen af børns og forældres rettigheder inden for det psykiatriske område.”

”MMK har været med til at sikre beskyttelsen af børns og forældres rettigheder inden for det psykiatriske område – først og fremmest ved at sikre informeret samtykke som den bedste beskyttelse mod en forhastede diagnoser og upassende behandling.” – Medlem af den amerikanske kongres, Oklahoma

”MMK går faktisk ind og beskytter enkeltpersoner, taler med dem, som har været udsat for overgreb, hjælper dem og gør deres historie kendt.” – Klinisk psykolog, Danmark

”Disse MMK-præsentationer var så virkningsfulde, at 19-21-årige studerende i min klasse ønskede at tale om deres egne erfaringer. Normalt skulle man tro, at det ville være noget personligt og privat, men hænderne fløj i vejret.” – Professor i undervisning, Floridas Statsuniversitet i USA

OVER
700
TUSINDE
BESØGENDE
TIL
MMK’S
OMREJSENDE
UDSTILLINGER

”Mine lykønskninger til MMK for deres enestående bidrag gennem 40 år i kampen for at fremme og beskytte menneskerettighederne på det psykiske sundhedsområde.” – Repræsentanternes Hus, Mexico, Kommissionen til Beskyttelsen af Udsatte Grupper og Lige Rettigheder.

”Gud være lovet for MMK. Hvem indsamler ellers al denne information for folk, som endelig vågner op og siger: ’Jeg har brug for hjælp, hvor skal jeg gå hen?’” – Medstifter af helsekostfirma, USA

”Museet ændrer faktisk ens liv. Man er ikke klar over, hvad der venter en, når man ser på sådan noget som dette. Man kan ikke gå herinde uden at blive berørt emotionelt.” – Musikproducer, Sydafrika

Som et led i deres verdensomspændende kampagne for at skabe øget opmærksomhed omkring psykiatrisk brutalitet og overgreb sponserer Medborgernes Menneskerettighedskommission 12 omrejsende multimedie-udstillinger, som har stor gennemslagskraft.

Udstillingerne, der er baseret på den permanente udstilling i MMK’s internationale hovedkvarter i Los Angeles, viser både overgreb fra psykiatriens fortid og fra nutiden; de afslører det aftalte spil mellem den psykiatriske industri og medicinalvirksomhederne, og de illustrerer, hvordan den psykiatriske medicin udbredes, så millioner af mennesker på verdensplan nu er afhængige af psykiatrisk medicin.

Udstillingerne omfatter 22 multimedie-plancher, der viser dokumentarfilm på 17 sprog. De omrejsende museer bliver opstillet i eller ved centre for lovgivning og andre fremtrædende landemærker i byer i hele USA, Nord- og Sydamerika, Europa, Asien, Australien og New Zealand. Udstillingerne er skræddersyede til de steder, de besøger; de fokuserer på specifikke psykiatriske overgreb i lokalområderne, og de besøges af tusindvis af embedsmænd og ansatte inden for sundhedsvæsenet samt af offentligheden i al almindelighed.

”Vi vil gerne rose Medborgernes Menneskerettighedskommission for at bringe udstillingen ’Ødelagte liv: afsløring af psykiatrien’ til vores institut. Udstillingen var god til at informere såvel de nuværende ansatte som den kommende generation af medarbejdere.” – Ansvarshavende direktør for Det Internationale Justitsinstitut, Rusland.

”MMK, som gør dette, er en gruppe meget engagerede og målrettede personer. Og det kræver en speciel slags mennesker at gøre den slags arbejde, for noget af det kan være virkeligt kvalmende.” – Parlamentsmedlem, Sydafrika

”MMK er et strålende eksempel på, hvad mennesker kan opnå i et frit samfund. Gennem fælles handling samt effektiv uddannelse og støtte har MMK været med til at skabe afgørende sundhedsreformer, som gør vores samfund og vores land til et bedre sted.” – Medlem af den amerikanske kongres, Indiana

LOV OM GENNEMSKUELIGHED I

FRANKRIG

Forbruget af psykofarmaka i Frankrig er større end i de fleste andre europæiske lande, og problemet forværres af alvorlige interessekonflikter mellem lægemiddelagenturer og de farmaceutiske virksomheder. Det er i dette klima, Medborgernes Menneskerettighedskommission i Frankrig arbejdede aktivt for at skabe forandringer, der bidrog til en lov om gennemskuelighed i den regulerende proces på medicinalområdet, og som krævede, at enhver, der rådgav Sundhedsministeriet, skulle oplyse om enhver mulig interessekonflikt.

Mens det førhen kun var læger, der kunne rapportere negative bivirkninger, tillader denne lov nu også enkeltpersoner at rapportere om negative bivirkninger til Sundhedsministeriet.

”Medborgernes Menneskerettighedskommission har afsløret det groteske antal psykiatriske tvangsindlæggelser i hver eneste region i Frankrig, og de har rapporteret om disse til mig. De har gjort mig opmærksom på behovet for reformer i dette land.” – Medlem af det franske parlament

ANTALLET AF SELVMORD FALDER I

JAPAN

Mens forbruget af psykiatrisk medicin steg i Japan, steg antallet af selvmord ligeledes.

Den nøgne statistik viste, at det drejede sig om over 30.000 om året. MMK indledte en oplysningskampagne for at gøre opmærksom på denne alarmerende sammenhæng. Samtidig indgav de klager til Sundhedsministeriet, hvilket medvirkede til Japans første offentliggjorte advarsler om farerne ved disse medikamenter, og det førte til et fald i salget af antidepressiv medicin. Ikke overraskende faldt antallet af selvmord i 2012 til under 30.000 for første gang i 15 år, og tallet faldt igen i 2013.

Forandringerne i Japan inkluderede også en åben linje til rapportering af negative bivirkninger; en lov, der beskytter børn og ældre mod psykiatriske overgreb, samt påkrævet rapportering af enhver psykiatrisk forbrydelse.

”MMK har i høj grad været medvirkende til at afsløre medicineringen af børn i Japan for den brede befolkning. De er en kraftig røst, når det drejer sig om at beskytte børn i dette land.” – Medlem af det japanske parlament