HVAD ER DEN INTERNATIONALE FORENING AF SCIENTOLOGER (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENTOLOGISTS)?

Den Internationale Forening af Scientologer (IAS) er i dag en ikke indregistreret medlemsorganisation, der er åben for scientologer fra alle nationer.

IAS blev dannet i 1984 på et tidspunkt, hvor den religiøse frihed for scientologer blev truet.Delegerede fra Scientology kirker verden over samledes på Saint Hill Manor (L. Ron Hubbards hjem fra 1959 til 1966) i erkendelse af behovet for at forene alle scientologer som en international gruppe.For at bekræfte deres engagement over for Scientologys formål formulerede og underskrev de første IAS-delegerede løftet til menneskeheden.

Formålet med IAS er: ”At forene, fremme, støtte og beskytte Scientology religionen og scientologer i alle dele af verden med det formål at opnå Scientologys mål, som de er fremsat af L. Ron Hubbard.”    

IAS blev dannet for at sikre, at scientologer altid vil være frie til at praktisere deres religion og hjælper Scientology kirkerne og scientologer, der er udsat for religiøs forfølgelse. IAS arbejder endvidere på at sikre religiøs frihed for alle.

I dag udvikler Scientology sig med en stadig stigende hastighed, og tiden for forsvar alene, er ovre for længe siden. Derfor støtter IAS nu kampagner, som virkelig omformer Jordens skæbne. IAS-medlemmer opsøger sprækker i den sociale struktur, der traditionelt har frembragt civilisationers sammenbrud, og indfører løsninger baseret på L. Ron Hubbards værker. Donationer fra IAS-medlemmer har finansieret tilskud til at etablere internationale faciliteter, der arbejder for verdslig social forbedring ved at udnytte L. Ron Hubbards opdagelser, herunder:

  • Narconon Arrowhead i Oklahoma, et af de største afvænningscentrer for stofmisbrugere i verden, der også fungerer som et internationalt uddannelsescenter for professionelle og frivillige inden for stofafvænning.

  • Applied Scholastics International, et 40 hektar stort uddannelsescenter for undervisere i St. Louis, Missouri.

  • The Way to Happiness Foundation International i Glendale, Californien, koordinerer den verdensomspændende distribution af L. Ron Hubbards moralkodeks baseret på sund fornuft.

IAS har også givet tilskud til finansiering af offentlige informationskampagner med henblik på at løse de vigtigste samfundsproblemer, herunder:

  • Verdens største ikke-statslige initiativ mod stoffer, der når mange millioner årligt.

  • Verdens største ikke-statslige menneskerettighedskampagne, der bredt fremmer de 30 artikler i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

  • Verdensomspændende programmer for at give læse- og skrivefærdigheder, der hjælper millionvis af underprivilegerede elever i Amerika, Europa, Asien og Afrika.

  • Programmet med de Frivillige Scientology Hjælpere har bragt nødhjælp til mere end 10 millioner mennesker ved alle større katastrofesteder gennem de sidste ti år.

IAS-tilskud har finansieret nye kirker i Harlem, Inglewood, Californien, Johannesburg, New York, Madrid, Hamburg, London, Rom, Washington D.C., Bruxelles og andre steder.