HVORDAN KUNNE ÉN MAND OPDAGE
SÅ MEGEN VIDEN?

L. Ron Hubbard var simpelthen interesseret nok til at ønske det og havde intelligens og udholdenhed nok til at forske og finde frem til det. 

Få mennesker er blevet uddannet i både østens filosofier og i de højeste niveauer af vestlig videnskab. Da han vidste, at hans forskning kun ville være værdifuld i samme omfang, som den gav brugbare løsninger på menneskets problemer, afprøvede han selv alle sine opdagelser og fandt de mest effektive metoder at anvende forskningsresultaterne på. Hans brugbare metoder satte ham i stand til at søge videre ind i højere og højere niveauer af åndelig bevidsthed.