KAN ANTIBIOTIKA FORHINDRE MIG I AT FÅ AUDITERING?

Nej. Antibiotika virker anderledes end narkotika og anden medicin. En præclear, der tager antibiotika, som han har fået ordineret af en læge, skal fortælle det til kirkens leder af auditering, men det vil ikke forhindre ham i at modtage auditering. Mange mennesker har udtalt, at antibiotika virker hurtigere og mere effektivt, når de samtidig modtager auditering.