HVAD ER SCIENTOLOGYS BEGRAVELSESCEREMONI?

I betragtning af den Scientology tese, at kroppen er dødelig, men at ånden er udødelig, og i betragtning af præstens rolle mht. at trøste de efterladte, tjener en begravelsesceremoni til at afslutte cyklussen om det afsluttede liv og fokusere på fremtiden. Men hvad der er endnu vigtigere, så hjælper en Scientology begravelsesceremoni den afdøde med at afslutte dette kapitel af livet og bevæge sig videre mod det næste.

Scientology er rig på viden, som kan hjælpe en person med at leve et lykkeligere, mere produktivt liv. Når det liv nærmer sig sin afslutning, kan religionen også hjælpe med at sikre, at personen er i den bedst mulige tilstand og bliver hjulpet på vej til et nyt liv.

Det er sandt, at kroppe bliver slidt og forgår. Men det er også sandt, at en person aldrig gør det. Scientology begravelsesceremonier anerkender denne sandhed, og formidler en dyb forståelse af menneskets natur.

Scientology begravelsesceremonien fejrer livet for den person, der har forladt sin krop. Venner og familie har mulighed for at sige farvel, at anerkende og takke personen for, hvad han har gjort i dette liv, og at ønske ham alt godt, når han bevæger sig videre mod det næste. Ceremonien er en bekræftelse af den viden, at vi er udødelige åndelige væsener.

Læs en af Scientologys begravelsesceremonier.