AKTIVITETER I SAMFUNDET

NARCONON-PROGRAMMET:
SKABER EN STOFFRI VERDEN

NARCONON tilbyder UNDERVISNING og OPLYSNING om STOFMISBRUG I MANGE FORSKELLIGE RAMMER – skoler, ungdomsklubber, kirker og lokale foreninger.

For at opnå sit formål med at afskaffe stofmisbrug og afhængighed holder Narconons medarbejdere og frivillige sig i kontakt med det offentlige, undervisere, politikere og borgere i lokalsamfundet, og de kører kampagner for at øge bevidstheden om problemets størrelse, og hvordan man kan løse det.

De, der bruger stoffer, ødelægger ikke bare deres eget liv, de udsætter også andre omkring dem for en risiko. Narconons oplysning om stoffers skadelige virkning hjælper den enkelte til at forstå afhængighedens mekanismer og forklarer de præcise virkninger, som stoffer har på en persons sind og krop. Oplysningerne har vist sig at være gode til at få folk til at undlade at gå ind i et misbrug.

Narconon tilbyder undervisning og oplysning om stofmisbrug i mange forskellige rammer – på skoler, i ungdomsklubber, i kirker og i lokale foreninger.

Af Narconons andre udadrettede aktiviteter kan nævnes omdeling af oplysningsmateriale om stoffer på udstillinger om sundhed og sponsering af sportsarrangementer. Narconons hæfter om stoffer er blevet delt ud til hundredtusinder på ti sprog over hele verden.

For eksempel har Narconon i Colombia kørt en landsdækkende kampagne for at øge folks bevidsthed om stofmisbrug med foredrag på skoler og universiteter samt for forskellige grupper lokalt, samtidig med at de deltog i Verdenskongressen mod Stofmisbrug.

Da Hawaii blev løbet over ende af en methamfetamin-epidemi, kørte Narconon en oplysningskampagne om stofmisbrug overalt på øen og optog en dvd med forældreinterviews kaldet: ”Hold jeres børn stoffri – hvad forældre har brug for at vide.” Narconon Hawaii uddelte 9.000 eksemplarer af dvd’en rundt om på øen, og det blev fulgt op af levende undervisning om stoffer til titusinder af elever på 100 skoler og i andre grupper.

I samarbejde med USA’s Drug Enforcement Administrations rejsende udstilling og museet på Times Square i New York City har Narconons forebyggelsesspecialister holdt foredrag for tusinder af elever på turnéer i hele delstaten.

Narconons medarbejdere og frivillige holder foredrag om stoffer på skoler, i ungdomsklubber, til politiet og i virksomheder.

Narconons medarbejdere og frivillige har holdt foredrag om effektiv rehabilitering og teknikker til forebyggelse af stofmisbrug på internationale konferencer i Indien, Pakistan, Kina, Afrika og Iran.

I Filippinerne har Narconon International efter invitation fra Philippine Drug Enforcement Agency og Dangerous Drugs Board undervist folk fra faggrupper, der arbejder inden for disse områder, i rehabilitering af stofmisbrugere. Efter først selv at være blevet uddannet leverede filippinske konsulenter workshoppen til over 200.000 elever.

I Mumbai i Indien har Narconon Internationals medarbejdere uddannet collegestuderende, læger på universitetshospitalet og andre i at give forebyggende undervisning om stoffer.

Medarbejdere fra Narconon International rejste til Accra i Ghana for at hjælpe med at etablere et Narconon Ghana informationscenter. Siden da har Narconon Ghana hvert år rejst rundt i hele landet og tilbudt information om stoffer til tusinder af børn og voksne på skoler og i andre institutioner.

EN MEGET STOR
PROCENTDEL
AF DEM, DER GENNEMFØRER NARCONON-
PROGRAMMET,
bliver aldrig
AFHÆNGIGE
IGEN

I USA har det, der begyndte som græsrodsbevægelsen Narconons Venner, udviklet sig til en undervisningsmanual om stoffer, som nu er i brug på over 4.000 amerikanske skoler.

Desuden har Narconon Internationals Science Advisory Board fået en central rolle inden for rehabilitering af misbrugere. I årevis har bestyrelsesmedlemmer udført kliniske studier af forskellige aspekter af afgiftningsproceduren. De har præsenteret utallige dokumenter om denne procedure ved videnskabelige konferencer og i tidsskrifter, herunder Det Kongelige Svenske Akademis tidsskrift, Journal of Toxicology, American Public Health Association og International Conference on Human Detoxification.