Nohémie og hendes lille datter, Rose, er i Scientology Kirken Tampa, hvor mor laver Renselsesrundownet. Som danser føler Nohémie endnu større frihed og er blevet inspireret til at skabe ind i sin i sandhed smukke fremtid.

Renselsesprogrammet blev udviklet til at frigøre personer fra de mentale og åndelige skader forårsaget af stoffer og gifte. Ved at bruge et program med motion, sauna og ernæring er det tilgængeligt under kyndig overvågning i Scientology organisationer og missioner rundt om i verden.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden, der trives i livet – personligt, professionelt og åndeligt.