Ian er ved Scientology Kirken Tampa og fortsætter på Kursus i Den studerendes hat. Han føler sig valideret over, hvad han lærer og har mere vished i livet. Og for det siger han tak til L. Ron Hubbard og Kursus i Den studerendes hat!

Studieteknologien er et af de 19 gratis Scientology online-kurser, der er baseret på principper fra Håndbog i Scientology.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden, der trives i livet – personligt, professionelt og åndeligt.