Mens billedhuggeren Nina søger tilflugt i sit hjemmeatelier, skaber hun en fremtid med æstetik ved at anvende de lektioner, hun lærer fra Løsninger til farlige omgivelser.

Opdag Scientology Redskaber til livet i de gratis online-kurser fra Håndbog i Scientology.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.