Meng-Chieh er tilbage i sin Scientology Kirke i Kaohsiung! Hun vil have, alle skal vide, at hun starter på et kursus i Grundstenene, der helt handler om kommunikation – dens bestanddele og hvad den består af. Og det er intet mindre end et gennembrud.

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.