Rurng-jen er i Scientology Kirken Kaohsiung for at fortsætte studiet af en L. Ron Hubbard foredragsrække fra Grundstenene. Før hun overhovedet er færdig med kurset, har hun fået det ud af det, at folk, der emotionelt er i højt humør, er stabile mennesker. Og med det vender hun tilbage til kurset – emotionelt i højt humør!

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.