Som tandlæge er Leo nødt til hele tiden at blive opdateret om ny teknologi. For at sikre, at han fylder ethvert muligt hul i sin professionelle viden, er han i Scientology Kirken Orlando og går i gang med Kursus i Den studerendes hat.

Studieteknologien er et af de 19 gratis Scientology online-kurser, der er baseret på principper fra Håndbog i Scientology.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.