Som taksator er Laurie vant til at komme på besøg. Men hun har været nødt til at antage en ny forretningsmodel, der er centreret om virtuelle besøg. Hun forbliver produktiv, klarer sine targets og når sine mål ved at anvende det, hun har lært i Håndbog i Scientology.

Targets og mål er et af de 19 gratis Scientology online-kurser, der er baseret på principperne fra Håndbog i Scientology.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.