UDRYDDER STOFMISBRUG
SANDHEDEN OM STOFFER

Stofmisbrug er et globalt problem, der kræver en global løsning.

Et af de initiativer, der støttes af Scientology Kirken, er Sandheden om stoffer-programmet, som i dag nok er et af verdens største NGO-programmer, når vi taler om oplysning til børn og unge om farerne ved stoffer. For at gøre det populært at føre en stoffri tilværelse uddeler den almennyttige forening Stiftelsen for en Stoffri Verden millioner af eksemplarer af en bred vifte af informative, hårdtslående undervisningsmaterialer til skoler, grupper og offentlige institutioner over hele verden. Sandheden om stoffer-programmet, der trækker på 25 års erfaringer med narkoforebyggelse, har arbejdet målrettet med, hvordan man kommunikerer realiteterne om stofmisbrug effektivt til de unge – både til den enkelte og til grupper.

Unge mennesker, der præsenteres for den barske sandhed om, hvad stoffer kan gøre, er langt mere tilbøjelige til at afvise dem på egen hånd, og der er derfor efterspørgsel efter Sandheden om stoffer som et pædagogisk redskab i skoler, hos politiet og i lokale grupper. Der er blevet uddelt over 62 millioner informative hæfter, og public service-meddelelser er nået ud til over 260 millioner seere i 123 lande.

POLITIETS DELTAGELSE I INFORMATIONSARBEJDET

OM AT FINDE EN BALANCE

En chef i politiets efterforskningsafdeling valgte Sandheden om stoffer-programmet, fordi det er effektivt, når man underviser unge i de skadelige virkninger af narkotika.

Rundt om i USA, såvel i storbyer som i små lokalsamfund, benytter både politi og retsvæsen Sandheden om stoffer-programmet som en del af løsningen på problemer med stoffer og kriminalitet.

I 2011 skrev sheriffen for Los Angeles County, der er USA’s største politidistrikt: ”Undervisning med Sandheden om stoffer-programmet, som er støttet af [Scientology] Kirken, betyder alt for sikkerheden på vores skoler og i lokalområderne. Vi taler om et gennemprøvet og meget nødvendigt informationsprogram. Det er derfor, vi har uddannet et korps af vores egne betjente i brugen af dette uforlignelige program. Jeg vil gerne takke jer for alt, hvad I gør for at hjælpe mig med at udføre mit job, for i dag er kriminaliteten i Los Angeles på det laveste niveau, den har været i 40 år.”

Programmet er også et vigtigt led i politiets arbejde med oplysning om stoffer i New York City, hvor en politibetjent skrev, at Stiftelsen for en Stoffri Verden ”yder en fantastisk service ved at vejlede børn i at gå i den rigtige retning, væk fra stofferne”. En anden skrev, at stiftelsen ”yder en kolossal service til alle lokalsamfund i hele New York City, og vi ser frem til et fortsat samarbejde om undervisning af vores børn i farerne ved stoffer.”

En anden politiembedsmand, som er SSP-konsulent på politistationen i Ocala i Florida, er også bekendt med, at programmet virker. Han arbejder med gymnasieelever og har udtalt: ”Hver gang jeg møder en forælder, der har problemer, fordi deres børn er blevet rodet ud i noget med stoffer, sætter jeg dem på programmet.”

Chefen for Ocala politis afdeling for efterforskning af kriminalsager beskrev programmet som ”fantastisk” og tilbagemeldingerne fra det som ”enormt positive”.

Et vigtigt element i Stiftelsen for en Stoffri Verdens arbejde er konstant at tilbyde nye og opdaterede materialer til brugerne af Sandheden om stoffer-programmet. For eksempel gør stiftelsen materialer tilgængelige, der handler om de nye og mere og mere udbredte syntetiske stoffer. Den samarbejder med den amerikanske narkotikabekæmpelsesmyndighed (DEA) om at gøre oplysningerne tilgængelige, f.eks. gennem et forum, der blev afholdt i den internationale Scientology kirkes kontor for nationale anliggender i Washington, D.C. Her orienterede en ekspert fra afdelingen for syntetiske stoffer og kemikalier i DEA specialister i forebyggelse af stofmisbrug og rehabilitering fra en bred vifte af private og statslige organisationer om politiets indsats i forhold til stoffer, og repræsentanter for Stoffri Verden talte om uddannelsesaspektet.

PARTNERSKAB
ELLER ALLIANCER
med
800
POLITI-
myndigheder
OG
GRUPPER
I LOKALSAMFUNDET

”Materialerne blev introduceret til en af vores lokale skoler, hvor over 100 elever og lærere deltog i Sandheden om stoffer-programmet. Programmets materialer og dvd’en havde en så forbløffende virkning på deltagerne, at de bad om at få mere tid til at arbejde med programmet. Oplevelsen var så stærk, at politiet nu er blevet inviteret af flere lokale skoler i området til at komme og levere Stoffri Verden-programmet.” – Politiet, Texas, USA

”Jeg har brugt Sandheden om stoffers undervisningsmateriale i et gymnasium i den indre by i Birmingham. Jeg har holdt mange foredrag om stoffer til en bred vifte af folk fra mange forskellige uddannelsesinstitutioner, men jeg har aldrig haft et program, der var så informativt.” – Politiet, Birmingham, Storbritannien

”Ved at dele jeres viden og ekspertise med os har Stiftelsen for en Stoffri Verden spillet en betydelig rolle for DEA’s succes med sit program, der arbejder for at mindske stofmisbrug i samfundet.” – Politi-specialist, DEA, USA

”Vi har kæmpet med narkoproblemer her i nogle år, og disse hæfter vil hjælpe os langt hen ad vejen med at øge bevidstheden om lægemidler og deres virkninger på mennesker og især på unge.” – Politiet, Johannesburg, Sydafrika

SIKRE LOKALSAMFUND

HJÆLPER POLITIET OVERALT I VERDEN

400

”Som patruljerende politibetjent ved man, hvad der er drivkraften bag forbrydelser,” sagde en politiinspektør. Hans beskrivelse af stoffer som fællesnævneren for de fleste forbrydelser, afspejler holdningen hos mange politistyrker i verden, der føler, de kæmper en krig mod stofferne, der er umulig at vinde.

Bevidstheden om, at der er en sammenhæng mellem stoffer og kriminalitet har fået masser af politimyndigheder til at benytte sig af Stiftelsen for en Stoffri Verden og dens Sandheden om stoffer-program.

SSP-konsulenter og andre, der er engagerede i oplysning om stoffer, finder, at materialerne passer til deres behov – de er nemme at forstå, lette at bruge, interessante for unge og voksne og let tilgængelige. Og de virker. Den mest almindelige reaktion er, at de unge tager dem til sig og godt kan lide de filmede interviews med unge, der taler til unge – uden omsvøb. Én politibetjent, der bruger programmet, skrev, at materialerne skaber en ”fornuftig holdning” til stoffer uden at moralisere.

”... hjulpet os kolossalt med at gøre de workshops, vi leverer til skolerne i Mexico City om forebyggelse af stofmisbrug.”

”Med dette brev vil jeg gerne udtrykke min store taknemmelighed for Sandheden om stoffer-kurset, som medlemmer af vores koordineringsprogram for sikkerhed på skolen deltog i. Det har hjulpet os kolossalt med at gøre de workshops, vi leverer til skolerne i Mexico City om forebyggelse af stofmisbrug, professionelle. Jeg vil også gerne takke jer for de materialer, I har forsynet os med, som er til gavn for de mennesker, vi når ud til med vores workshops.” – Underdirektør i skolesikkerhedsafdelingen, Ministeriet for Offentlig Sikkerhed, Mexico City