CRIMINON
RUNDT OM I VERDEN

Criminon-programmet er i brug i mere end 2.100 fængsler i 38 lande. De er i vid udstrækning kørt af frivillige, og Criminon uddanner også personalet i fængslerne til at levere rehabiliteringsprogrammerne på stedet. Criminon yder også service til politiet, ungdomsinstitutioner og i form af kriminalpræventive programmer – alt sammen med henblik på at opnå en verden uden kriminalitet.

Politifolk i Mexicali, Mexico, der er uddannet i programmets kerne, Vejen til lykke, en moralkodeks baseret på sund fornuft.

I de indonesiske fængsler, der kører Criminon-programmer, faldt antallet af tilbagefald til kriminalitet til mindre end 2 procent.

L. Ron Hubbard opdagede, at nøglen til sand rehabilitering er at genoprette en persons selvrespekt. For at hjælpe indsatte med at opnå dette læser og anvender de Criminon-studerende levereglerne fra Vejen til lykke.

På samme måde, som det er tilfældet i resten af verden, er narkokriminalitet i Taiwan årsag til et stigende antal af fængslede. Derfor indgår oplysning om stofmisbrug som et naturligt led i Criminon-programmet for at hjælpe de indsatte med at forstå og komme ud af afhængigheden.

Criminon leverer programmer i mere end 50 sydafrikanske institutioner, lige fra ungdomscentre til de flugtsikrede fængsler.

Criminon-programmer i hele verden