Maria har lige afsluttet Renselsesrundownet i Scientology Kirken Los Angeles. Hun føler sig gladere, mere selvsikker og mere bevidst om sine omgivelser. Og det markerer en storslået milepæl!

Renselsesprogrammet blev udviklet til at frigøre personer fra de mentale og åndelige skader forårsaget af stoffer og gifte. Ved at bruge et program med motion, sauna og ernæring er det tilgængeligt under kyndig overvågning i Scientology organisationer og missioner rundt om i verden.

Scientologister @livet viser Scientologister fra hele verden, der trives i livet – personligt, professionelt og åndeligt.