Ben er på vej tilbage til kursuslokalet i Scientology Kirken Cambridge, hvor han lytter til en foredragsrække af L. Ron Hubbard. Ben kan lide det, han hører, fordi det hjælper ham til bedre at forstå ... Ben!

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.