Når Chang-Yuan fremtager de fire redskaber til kalligrafi – pensel, blæksten, blæk og papir – så sker der magi. Og når han fremtager Scientology redskaberne om menneskelig adfærd – Følelsernes Toneskala – er han på ”magisk” vis i stand til at forudsige folks adfærd.

Følelsernes Toneskala er et af de 19 gratis Scientology online-kurser, der er baseret på principper fra Håndbog i Scientology.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.